Grupa TP - spadek przychodów o ponad 10%

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

Grupa TP poinformowała o swoich wynikach w Q1 2010.

Wyniki 1 kwartału 2010:

 • Spadek przychodów (-10,2% rok do roku) odnotowana poprawa w stosunku do 3 kw. i 4 kw. 2009

 • Obniżka bazy kosztowej1 o 7,6% w skali roku, dzięki oszczędnościom po stronie kosztów w wysokości 130 mln zł

 • Wzrost liczby klientów abonamentowych telefonii komórkowej o 6,4% (rok do roku)

 • Zmniejszenie tempa spadku liczby linii stacjonarnych o 183 tys. w skali kwartału

 • Liczba abonentów usług telewizyjnych przekroczyła 417 tys., wzrost o 111% rok do roku

 • Nowe oferty szerokopasmowego dostępu do internetu oraz nowe taryfy telefonii komórkowej, przywracające konkurencyjność cenową Grupy TP

Kluczowe wskaźniki

Kluczowe wskaźniki

Kwartał do dnia 31 marca

 

(w mln zł), MSSF

1 kw. 2010

1 kw. 2009

Zmiana

Przychody

3 873

4 312

-10,2%

Telefonia stacjonarna

2 311

2 582

-10,5%

Telefonia komórkowa

1 816

1 998

-9,1%

EBITDA

1 420

1 657

-14,3%

EBITDA (jako % przychodów)

36,7%

38,4%

-1,7 pp

Wolne przepływy pieniężne netto

464

526

-11,8%

Zadłużenie netto (z uwzgl. transakcji zabezpieczających)

3 959

4 838

- 879 mln zł


Odnosząc się do wyników Grupy TP za 1 kwartał 2010, Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził:

„Nasze wyniki nadal nie spełniają naszych ambicji, ale w ramach średniookresowego planu strategicznego ciężko pracujemy nad odwróceniem kluczowych trendów. Pierwszy kwartał przyniósł nieznaczną poprawę tendencji dotyczącej przychodów, zwłaszcza w segmencie telefonii komórkowej. Cieszę się, że rośnie liczba klientów usług abonamentowych. Jesteśmy przekonani, że nowe oferty post-paid zmienią percepcję cenową na rynku i przyczynią się do wzrostu transmisji danych w segmencie telefonii komórkowej; zgodnie z zapowiedziami, do Polski dotarły już atrakcyjne cenowo inteligentne telefony komórkowe (typu smartphone). Zintensyfikowaliśmy także działania w segmencie dostępu szerokopasmowego dostępu do internetu, radykalnie obniżając opłaty za najwyższe prędkości. Staliśmy się znów konkurencyjni cenowo, a zważywszy na nasz program inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu można stwierdzić, że TP jest na dobrej drodze by być ponownie siłą napędową rynku. Transformacja kosztów przebiega zgodnie z planem: udało nam się znacznie zmniejszyć koszty operacyjne (o 7,6% w skali roku), co w pierwszym kwartale miało znaczny pozytywny wpływ na EBITDA. Działania w tym zakresie będą nadal zmniejszać presję na rentowność. Jak wcześniej informowaliśmy, na znaczącą zmianę wyników musimy poczekać do drugiego półrocza, lecz pierwszy kwartał stanowi dobry początek tego przełomowego 2010 roku.”


„Nasze wyniki nadal nie spełniają naszych ambicji, ale w ramach średniookresowego planu strategicznego ciężko pracujemy nad odwróceniem kluczowych trendów. Pierwszy kwartał przyniósł nieznaczną poprawę tendencji dotyczącej przychodów, zwłaszcza w segmencie telefonii komórkowej. Cieszę się, że rośnie liczba klientów usług abonamentowych. Jesteśmy przekonani, że nowe oferty post-paid zmienią percepcję cenową na rynku i przyczynią się do wzrostu transmisji danych w segmencie telefonii komórkowej; zgodnie z zapowiedziami, do Polski dotarły już atrakcyjne cenowo inteligentne telefony komórkowe (typu smartphone). Zintensyfikowaliśmy także działania w segmencie dostępu szerokopasmowego dostępu do internetu, radykalnie obniżając opłaty za najwyższe prędkości. Staliśmy się znów konkurencyjni cenowo, a zważywszy na nasz program inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu można stwierdzić, że TP jest na dobrej drodze by być ponownie siłą napędową rynku. Transformacja kosztów przebiega zgodnie z planem: udało nam się znacznie zmniejszyć koszty operacyjne (o 7,6% w skali roku), co w pierwszym kwartale miało znaczny pozytywny wpływ na EBITDA. Działania w tym zakresie będą nadal zmniejszać presję na rentowność. Jak wcześniej informowaliśmy, na znaczącą zmianę wyników musimy poczekać do drugiego półrocza, lecz pierwszy kwartał stanowi dobry początek tego przełomowego 2010 roku.”.

Omówienie wyników finansowych za pierwszy kwartał 2010 roku

Spadek przychodów w 1 kw. 2010 (-10,2% rok do roku) mniejszy niż w 3 kw. i 4 kw. 2009
Według szacunków własnych Grupy, wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce zmniejszyła się o 5,9% rok do roku (podczas gdy w czwartym kwartale 2009 roku spadek wyniósł 7,8%). Niższy spadek wynika przede wszystkim z momentu wprowadzenia obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych – MTR2 w 2009 roku: pierwsza obniżka nastąpiła w marcu 2009 roku, a jej wpływ na wyniki pierwszego kwartału 2010 był słabszy niż na wyniki poprzednich kwartałów. Skumulowany wpływ decyzji regulacyjnych3 przełożył się na przychody Grupy TP w pierwszym kwartale i jest szacowany na poziomie -5,7% (rok do roku).
Rosnąca liczba klientów abonamentowych (+6,4% w skali roku) oraz wzrost ruchu (wzrost zagregowanego wskaźnika AUPU4 o +16,5%) ograniczyły skutki ostrej konkurencji cenowej na rynku telefonii komórkowej; wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody Grupy TP w tym segmencie utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie (rok do roku).

Przychody z usług szerokopasmowego dostępu do internetu zwiększyły się w pierwszym kwartale 2010 roku o 0,3% (rok do roku), przy czym nastąpiło spowolnienie wzrostu liczby klientów detalicznych (+1% rok do roku), wspomaganego ofertą usług telewizyjnych (liczba abonentów TV wzrosła do 417 tys.). Nadal zmniejszają się przychody z usług głosowych telefonii stacjonarnej, do czego przyczynia się proces wypierania telefonii stacjonarnej przez komórkową; nastąpiło jednak znaczne spowolnienie tempa spadku liczby linii stacjonarnych netto (liczba tych linii zmniejszyła się w skali kwartału o 183 tys.). Ogółem, z wyłączeniem skutków decyzji regulacyjnych, niższe przychody z usług telefonii stacjonarnej przełożyły się na spadek całkowitych przychodów Grupy TP o 4,3%.

Marża EBITDA wyniosła 36,7% – oszczędności w kosztach, w wysokości 130 mln zł, zmniejszyły presję na rentowność

Marża EBITDA dla Grupy TP wyniosła 36,7%, przy czym rok do roku zmniejszyła się o 1,7 punktu procentowego, zaś względem czwartego kwartału 2009 roku utrzymała się na porównywalnym poziomie. Na rentowność Grupy TP ma w dalszym ciągu wpływ ogólny spadek marż na rynku oraz spadek ARPU przy jednoczesnym wzroście liczby klientów i ruchu. Jednak program optymalizacji kosztów nadal przynosi znaczące oszczędności, które w pierwszym kwartale 2010 roku wyniosły 130 mln zł, co zminimalizowało spadek marży EBITDA.

Korzystny wpływ niższej amortyzacji i niższych kosztów finansowych na zysk netto

Zysk netto wyniósł 285 mln zł i w skali roku był niższy o 13,1%. Spadek EBITDA został częściowo zrównoważony przez niższą amortyzację (spadek o 119 mln zł rok do roku) oraz oszczędności w wysokości 84 mln zł w kosztach finansowych, wynikające z niższego zadłużenia netto i niższego podatku dochodowego (-10,8%).

Wolne przepływy pieniężne netto niższe o 11,8% (464 mln zł)

Wolne przepływy pieniężne netto (NFCF) w Grupie TP wyniosły 464 mln zł i były o 11,8% niższe w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 roku, osiągając wysokość 12% przychodów. Spadek EBITDA w wyniku presji regulacyjnej i ze strony konkurencji został częściowo zrównoważony przez niższe wydatki inwestycyjne (trudne warunki pogodowe ograniczyły prace budowlane).

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  www pisze: 2010-04-22 11:02
  ...Jak wcześniej informowaliśmy, na znaczącą zmianę wyników musimy poczekać do drugiego półrocza Czyli prezio do drugiego półrocza, zgarnia premie i do domu...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: