Huawei i Uniwersytet Łódzki - jest porozumienie o współpracy

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Huawei Polska i Uniwersytet Łódzki podpisały porozumienie o współpracy

Wspólne projekty badawcze, nowe specjalistyczne kursy dla studentów, transfer wiedzy, praktyki, staże – to przewiduje podpisana właśnie umowa o współpracy między Huawei Polska a Uniwersytetem Łódzkim.

Zawarte porozumienie przewiduje, że w ciągu trzech lat jego trwania, Huawei i będą mogły wspólnie organizować studia podyplomowe, specjalistyczne staże naukowe dla studentów i doktorantów oraz krótkoterminowe praktyki, które mogą poprowadzić pracownicy Huawei.

Obie strony deklarują również chęć wzajemnego świadczenia usług w zakresie wymiany doświadczeń naukowo-technologicznych oraz wykorzystywania aparatury badawczej, a także promocji polskiej nauki i technologii na przykład poprzez organizację wspólnych seminariów i konferencji naukowych.

W ramach współpracy Huawei Polska i podpisane zostało także porozumienie o przystąpieniu uczelni do globalnego programu ICT Academy. Wszystkie jednostki naukowe w nim uczestniczące, dzięki przystąpieniu do niego otrzymują dostęp do wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych, a także wzbogacają swoją ofertę naukową dla studentów i kadry akademickiej. W ramach programu, wykładowcy i studenci mogą korzystać z darmowych szkoleń, które kończą się egzaminem, za który przyznawany jest certyfikat.

Dzięki współpracy studenci UŁ będą mieli także szansę udziału w programie Huawei – „Seeds for the Future". Jego celem jest wyłonienie najzdolniejszych studentów szkół wyższych oraz zachęcenie ich do rozwijania wiedzy z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnej. Laureaci programu mają szansę na zdobycie doświadczenia w Shenzhen.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: