Huawei zmieni Serock w smart city

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Huawei wspiera Serock w budowie smart city

Huawei podpisał porozumienie o współpracy z Miastem i Gminą Serock. Celem jest realizacja projektu Serock SmartCity, obejmującego cyfryzację gminy, w tym rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności sieci światłowodowej dla mieszkańców i wdrożenie rozwiązań niwelujących oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.

Współpraca zakłada wymianę doświadczeń miedzy władzami lokalnymi, a ekspertami Huawei. Na jej dalszych etapach obie strony chcą zaangażować się w budowę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz analizowanie ich efektywności.

Szacuje się, że do 2050 r. 68 proc. światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich. Huawei pomógł już stworzyć ponad 160 inteligentnych miast w ponad 100 krajach i regionach.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: