Trzy nowości w IKO - najciekawsze autooszczędzanie

Newsy
Opinie: 0
Nowości w IKO: Autooszczędzanie, edycja stałych zleceń, split payment, tryb ciemny na iOS

Od 23 czerwca 2021 r.  użytkownicy IKO dostają kilka nowych możliwości.

Po pierwsze można w IKO włączyć funkcję Autooszczędzania  (na razie na urządzeniach z Androidem). Do wyboru są trzy sposoby takiego oszczędzania: procent od transakcji (np. 10% wartości, gdy użytkownik zapłaci w sklepie 9,99 zł - na konto trafi 99 gr); stała kwota (niezależnie od wysokości transakcji odkładane jest zawsze np. 2 zł); zaokrąglenie do pełnej kwoty (np. po zapłaceniu w sklepie 9,10 zł, transakcja jest zaokrąglana do 10 zł i na konto trafia 90 gr). Jak ustawić Autooszczędzanie w IKO? Należy przejść do „Moje produkty” , następnie wejść w „Oszczędzanie” i  „Autooszczędzanie”, wybrać rodzaj transakcji i sposób oszczędzania oraz wskazać konto, na którym będą odkładane te drobne kwoty.

Druga nowa funkcja to możliwość edycji zleceń stałych (na iOS i Android). Edytować można zwykłe zlecenia stałe i zlecenia na rachunki funduszy inwestycyjnych (tylko gdy dotyczą aktywnego rejestru TFI). Użytkownikowi IKO, który przy zleceniu stałym wejdzie w „Edytuj” pojawi się do wypełnienia formularz (taki jak przy tworzeniu zlecenia stałego) i można w nim zmienić np. nazwę, datę czy częstotliwość zlecenia.

Trzecia nowość w IKO to podzielona płatność (split payment) dla klientów firmowych z powiązanym kontem VAT (na iOS i Android). Split payment to rozwiązanie w relacjach: firma – firma. Nabywca, płacąc za wykonaną usługę bądź zakupiony towar, rozdziela płatność za fakturę na dwie części - na rachunek VAT trafia podatek o wartości wykazanej na fakturze, a na rachunek rozliczeniowy – kwota netto wskazana w rozliczeniu. Rachunek VAT ma każdy przedsiębiorca, jest on wydzielany przez bank w ramach prowadzonego rachunku podstawowego. Uruchamiając split payment w IKO należy wybrać „Przelew krajowy” i „Na numer konta, następnie uaktywnić opcję „Podzielona płatność (split payment)” – potem na formularzu pojawią się dodatkowe pola: konto VAT (konto, z którego pobrana będzie kwota VAT z faktury), NIP odbiorcy, numer faktury VAT, dodatkowy opis, kwota brutto, kwota VAT.

Użytkownicy urządzeń z systemem iOS dostali teraz też możliwość używania trybu ciemnego (dark mode). Jest on już dostępny od ponad miesiąca dla użytkowników z systemem Android.

Liczba aktywnych IKO przekroczyła 5,5 mln, a od momentu uruchomienia aplikacji (w marcu 2013 roku), użytkownicy logowali się do niej w sumie 3,4 mld razy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: