Jest zielone światło dla laptopów dla uczniów

Newsy
Opinie: 0
Jest zielone światło dla laptopów dla uczniów

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła zarzuty dwóch firm dotyczące wymagań specyfikacji laptopów dla uczniów z 4 klas. O wyrokach poinformował minister Janusz Cieszyński.

Przetarg na zakup będzie realizowany przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Umowa ramowa wymaga, aby każdy oferent miał doświadczenie w realizacji zamówień na co najmniej 5000 dostarczonych komputerów. Ale zgłaszając się do przetargu musi zadeklarować właśnie nie mniej niż 5000 sztuk, które dostarczy. Przetarg jest przygotowany w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, który określa wymagania dla sprzętu.

Specyfikacje komputerów dla uczniów są dostępne tutaj

Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO 291/23, KIO 292/23 orzekła:

1. umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 291/23 w zakresie zarzutów nr 8 i 9 odwołania,

2. w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 291/23,

3. oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 292/23,

4. kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 291/23 obciąża wykonawcę GoCloud Polska sp. z o.o. w Warszawie i:

4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę GoCloud Polska sp. z o.o. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,

4.2. zasądza od wykonawcy GoCloud Polska sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w imieniu i na rzecz której działa Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,

5. kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 292/23 obciąża wykonawcę Advanced Micro Devices (Poland) sp. z o.o. w Warszawie i:

5.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Advanced Micro Devices (Poland) sp. z o.o. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,

5.2. zasądza od wykonawcy Advanced Micro Devices (Poland) sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w imieniu i na rzecz której działa Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: