5 operatorów sprzedawało dalej swoje pozwolenia radiowe

Newsy
Opinie: 0
Prezes UKE nałożył karę na pięciu przedsiębiorców za nielegalną „odsprzedaż” pozwoleń radiowych

UKE ustaliło, że pięciu przedsiębiorców prowadziło zorganizowaną działalność w ramach której oferowali i odpłatnie udostępniali innym podmiotom udostępnione im częstotliwości.

Udostępnianie częstotliwości przyznanej w pozwoleniu radiowym osobom trzecim, tj. innym podmiotom niż wymienione w pozwoleniu radiowym na podstawie czynności cywilnoprawnej, z jednoczesnym zachowaniem tytułu administracyjnoprawnego do wykorzystywania częstotliwości (tj. pozwolenia radiowego) oznacza wykorzystywanie częstotliwości niezgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

UKE oceniając zakres naruszenia zwróciło uwagę na okoliczność, że bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości była możliwość naruszenia ładu w gospodarce częstotliwościami. Z uwagi na wysoce niepożądane skutki naruszenia polegające na dopuszczeniu możliwości korzystania z częstotliwości radiowych przez znaczną liczbę niezweryfikowanych przez UKE i nieuprawnionych do tego podmiotów, stwierdzono, że zakres oraz skutki naruszenia przemawiały za nałożeniem kar pieniężnych.

Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej urząd wziął pod uwagę m.in. dotychczasową działalność podmiotów, a w szczególności fakt, że przedsiębiorcy zaprzestali naruszeń. Wpłynęło to na zmniejszenie wymiaru kar. Ich wysokość wyniosła finalnie od 5 do prawie 17 tys. zł. 

Decyzje nie są prawomocne, a ukarani przedsiębiorcy mogą odwołać się do sądu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: