KE walczy o przestrzeganie przepisów prawa UE w dziedzinie telekomunikacji

Newsy
Żródło: UE
Opinie: 1
Opinie: 1

W nowej serii postępowań w sprawie naruszenia przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, Komisja Europejska zdecydowała o przekazaniu 4 spraw dotyczących Niemiec, Polski i Portugalii do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja otworzyła także 2 nowe postępowania przeciwko Polsce i Hiszpanii. W toczących się sprawach, Komisja jest gotowa do wysłania 8 uzasadnionych opinii (drugi etap postępowania w sprawie naruszenia przepisów prawa) i zamknięcia 6 spraw.
„Dzisiejszymi działaniami potwierdzamy, że prawidłowe stosowanie przepisów prawa UE w dziedzinie telekomunikacji we wszystkich państwach członkowskich jest nadal priorytetem”, powiedziała Viviane Reding, komisarz odpowiedzialna za unijne przepisy telekomunikacyjne. „Jednolite warunki regulacyjne są niezbędne dla europejskiego przemysłu telekomunikacyjnego i dla efektywnej konkurencji na rynku wewnętrznym. Musimy kontynuować ciężką pracę z udziałem wszystkich państw członkowskich, aby ten cel osiągnąć. Jestem jednak bardzo zadowolona, że usługa polegająca na możliwości przenoszenia numeru jest w końcu dostępna w 25 państwach UE.”

Dwie nowe sprawy, w których wysłano wezwanie do usunięcia uchybienia, dotyczą braku analizy rynku dla wsparcia istniejącej regulacji cenowej dla detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce oraz wskazania dostawcy usług powszechnych i mechanizmu finansowania usług powszechnych w Hiszpanii. Dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia zostanie wysłane do Belgii, ponieważ niedawno przyjęte regulacje prawne dotyczące obowiązkowej transmisji (tzw. „must-carry” regime) nie są w pełni zgodne z wymogami dyrektywy dotyczącej usług powszechnych (patrz IP/06/488).

Komisja skierowała także uzasadnione opinie do Łotwy (mechanizm notyfikacji), do Polski (niezależność Krajowego Organu Regulacyjnego), do Szwecji (prawo odwołania), do Belgii (taryfy specjalne), do Niemiec (system regulacji dotyczących obowiązkowej transmisji), do Cypru (prawa drogi), do Wielkiej Brytanii (brak pełnego spisu abonentów) i do Polski (informacje o lokalizacji abonenta dzwoniącego na numer 112).

Komisja zdecydowała o przekazaniu czterech spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sprawy te dotyczą Niemiec (tzw. „wakacje regulacyjne” i podwójna dominacja, patrz IP/07/889), Polski (definicja abonenta zgodnie z dyrektywą ramową) i Portugalii (brak pełnego spisu abonentów).

W tej serii postępowań Komisji udało się także zamknąć sześć spraw. Dwie dotyczą informacji o lokalizacji abonenta dzwoniącego na numer 112, które są obecnie dostępne (na żądanie) w Belgii i w Holandii. W następstwie przyjęcia nowego prawa we Włoszech i na Słowacji dotyczącego dyrektywy o dostępie i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, sprawy w toku mogły także zostać zamknięte. Komisja zamyka również dwie kolejne sprawy przeciwko Słowacji i Estonii, związane z niewłaściwym stosowaniem prawa. W Słowacji usługa polegająca na przenoszeniu numerów stacjonarnych jest w pełni dostępna, podczas gdy, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku w Estonii, nałożono w końcu obowiązek zapewnienia oferty ramowej o dostępie do pętli lokalnej.

Komisja zawiesza skargę złożoną do Trybunału dotyczącą niewypełnienia przez Estonię obowiązku przeprowadzenia analiz rynku, w następstwie otrzymania kilku notyfikacji.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    rafaik pisze: 2007-06-27 23:27
    "Zródło: UE" hmm ciekawe bo nie ma takiej instutucji jak UE moze Komisja Europejska, ktorys z Komiasrzy ale UE to napewno nie ;D Wiem czepiam sie
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: