Liderzy płatnej telewizji w Polsce - Cyfrowy Polsat i Canal - goni ich PLAY

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Liderzy płatnej telewizji w Polsce - Cyfrowy Polsat i Canal - goni ich PLAY

Z płatnych usług telewizyjnych w 2023 r. w Polsce korzystało 75% gospodarstw domowych. Od 2020 r. penetracja utrzymuje się na prawie niezmienionym poziomie.

Liczba użytkowników płatnych usług telewizyjnych w 2023 r. ustabilizowała się na poziomie 10,9 mln, o nieco ponad 33,7 tys. więcej niż rok wcześniej.

Płatne usługi telewizyjne w Polsce dostarczane były drogą internetową, satelitarną oraz za pomocą technologii HFC.

Największy procentowy udział w liczbie użytkowników płatnych usług telewizyjnych w 2023 r. miała telewizja satelitarna (44,9%). Na kolejnych miejscach uplasowały się telewizja kablowa (36,8%) i IPTV (18,1%).

Pod kątem liczby użytkowników Cyfrowy Polsat zajął najwyższą pozycję na rynku płatnych usług telewizyjnych. Operator od kilku lat odnotowuje jednak spadek zainteresowania swoimi usługami. W 2023 r. przyciągnął 26,8% rynku, co oznacza spadek o 1,3 pp. w stosunku do 2022 r. Canal+ także nieznacznie zmniejszył swój udział (o 0,6 pp.) plasując się na drugim miejscu (18,9%). Obie firmy łącznie odpowiadają za niemal połowę wszystkich klientów płatnej telewizji.

P4, dzięki przejęciu UPC, udało się przyciągnąć 14,8% użytkowników usług telewizyjnych. Tym samym firma po raz pierwszy pojawiła się na rynku płatnych usług telewizyjnych.

Usługa telewizji satelitarnej jest bardzo rozpowszechniona samym spadek udziału telewizji satelitarnej w rynku płatnej telewizji w Polsce, ale dość szybko traci na popularności. Prognoza do 2027 r. zakłada zmniejszenie się zainteresowania usługą i tym samym spadek udziału telewizji satelitarnej w rynku płatnej telewizji o 8,6 pp. (do poziomu 36,3%) w stosunku do 2023 r.

Rynek sieci kablowych tworzyło w 2023 r. 4 mln gospodarstw domowych. Według prognozy w 2027 r. zainteresowanie usługą będzie porównywalne do aktualnego poziomu, wyższe zaledwie. o niecały pp.

Rosnącym segmentem rynku płatnej telewizji są usługi oferowane w technologii IPTV, tj. poprzez specjalnie wydzielone internetowe łącze. Biorąc pod uwagę trend wzrostowy w tym zakresie, można zakładać jego utrzymanie się w kolejnych latach. Zgodnie z prognozą w 2027 r. zainteresowanie usługą wzrośnie do 25,9%, o 7,8. pp. w stosunku do 2023 r.

W 2023 r. wartość rynku płatnych usług telewizyjnych pozostała na prawie niezmienionym poziomie w porównaniu do 2022 r. osiągając poziom 6,83 mld zł. co stanowiło nieznaczny wzrost (o 0,5%) w stosunku do 2022 r.

Użytkownicy płatnych usług telewizyjnych wygenerowali średni miesięczny przychód (ARPU) w 2023 r. w wysokości 52,4 zł – o 13 groszy więcej niż w roku poprzednim.

Telewizja satelitarna, pomimo spadku o 1,9 pp. udziału w przychodach z rynku płatnych usług telewizyjnych w stosunku do poprzedniego roku, uzyskała w 2023 r. największy procentowy udział (47,7%). Telewizja kablowa z 39% udziałem znalazła się na drugim miejscu. Z roku na rok rośnie segment usług IPTV. W 2023 r. przychody z tej usługi osiągnęły 13,3% udziału w przychodach z płatnych usług telewizyjnych.

Prawie 50% udziałów w przychodach z rynku płatnej telewizji na leżało w 2023 r. do Canal + i Cyfrowego Polsatu. Podmioty te osiągnęły odpowiednio 25,9% i 22%. W wyniku przejęcia UPC, na rynku usług telewizyjnych w 2023 r. pojawił się P4 z wynikiem 16,4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: