Mobile Vikings - jest plan naprawczy dla tego MVNO

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Mobile Vikings - wyniki

Operator wirtualny Mobile Vikings (VikingCo Poland Sp. z o.o.) w swoim raporcie finansowym za zeszły rok podał, że według zarządu firmy jest zagrożenie dla kontynuacji działalności spółki. Wynika ono z tego, że w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. spółka wygenerowała stratę netto w wysokości -1 797 165,25 PLN, a na dzień 31 grudnia 2019 r. kapitał własny był ujemny i wyniósł -12 192 386,55 PLN.

 

W związku z tym, zarząd w raporcie zidentyfikował „niepewność dotyczącą możliwości kontynuacji działalności przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.”

 

Zarząd spółki podjął następujące kroki mające na celu zapewnienie możliwości kontynuacji działalności:

  • przeprowadzenie optymalizacji kosztowej
  • utrzymanie cen w ofercie detalicznej na obecnym poziomie cenowym
  • renegocjacje stawek w umowie hurtowej z operatorem sieci P4 sp. z o.o., które pozwolą na zachowanie uzyskiwanych dotychczas poziomów marży na usługach.


Aby zapewnić płynność finansową niezbędną do kontynuowania działalności, zarząd na bieżąco kontroluje poziom dostępnych środków finansowych i utrzymuje poziom gotówki na poziomie pozwalającym regulowanie zobowiązań w terminie.

Zdaniem zarządu zaplanowane przezeń działania ograniczają opisaną niepewność w stopniu uzasadniającym przyjęcie zasady kontynuacji działalności.

 

Przychody Mobile Vikings wzrosły w 2019 r. do 17.7 mln zł z 13.7 mln w 2018 r. Strata netto w 2018 r. wyniosła 1.85 mln zł.

 

Tak zarząd Mobile Vikings oceniał sytuację firmy w czerwcu:

 

Liczba użytkowników sieci Mobile Vikings cały czas się zwiększa. Spółka jest w dobrej kondycji, a rachunkową stratę Spółki należy postrzegać w charakterze inwestycji poczynionej w rozwój sieci Mobile Vikings. Rozwój firmy jest finansowany przez właścicieli Spółki, którzy wierzą w jej systematyczny rozwój.
Duże wydatki powodowane są przez inwestycje w rozwój kanałów obsługi on-line oraz aplikacji mobilnej, jednej z najlepiej ocenianych wśród operatorów telekomunikacyjnych. Spółka jednocześnie zwiększa atrakcyjność i konkurencyjność swoich ofert oraz prowadzi różnorodne działania ukierunkowane na wsparcie lokalnej społeczności. Spółka ponosi także duże wydatki na obsługę klienta i odpowiednio duży zespół obsługowy (Help Desk).
Działania te przynoszą wymierne efekty: wzrost liczby klientów oraz wysoki poziom zadowolenia z oferty i obsługi klienta (98% poziom zadowolenia użytkowników naszej sieci), czego najlepszym dowodem jest stale rosnąca liczba ponad 56 tysięcy użytkowników sieci Mobile Vikings.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: