mObywatel będzie się musiał szybko zmienić i zintegrować z European Digital Identity Wallets

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
mObywatel będzie się musiał szybko zmienić i zintegrować z European Digital Identity Wallets

Komisja Europejska poinformowała dziś o porozumieniu Parlamentu Europejski i Rady UE w sprawie rozporządzenia wprowadzającego europejskie portfele tożsamości cyfrowej - European Digital Identity Wallets.

Wszyscy obywatele UE będą mieli możliwość posiadania portfela tożsamości cyfrowej UE, aby uzyskać dostęp do publicznych i prywatnych usług online.

Oprócz usług publicznych, duże platformy internetowe (w tym usługi takie jak Amazon, Booking, Facebook itp.) będą musiały zaakceptować portfel tożsamości cyfrowej UE do logowania się do swoich usług online.

Oprócz przechowywania tożsamości cyfrowej, portfel umożliwi użytkownikom otwieranie rachunków bankowych, dokonywanie płatności i przechowywanie dokumentów cyfrowych, takich jak mobilne prawo jazdy, recepta lekarska, certyfikat zawodowy lub bilet podróżny.

Portfel będzie w pełni respektował wybór użytkownika, czy chce udostępniać dane osobowe, czy też nie. Części jego kodu zostaną opublikowane jako open source, aby wykluczyć jakąkolwiek możliwość niewłaściwego użycia, nielegalnego śledzenia, namierzania lub przechwytywania przez rząd.

Obywatele będą mogli zintegrować portfel z istniejącymi krajowymi systemami identyfikacji elektronicznej i korzystać z bezpłatnych podpisów elektronicznych do użytku nieprofesjonalnego.

Porozumienie podlega teraz formalnemu zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę. Po formalnym przyjęciu, ramy europejskiej tożsamości cyfrowej wejdą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Państwa członkowskie będą musiały zapewnić swoim obywatelom portfele tożsamości cyfrowej UE 24 miesiące po przyjęciu aktów wykonawczych określających specyfikacje techniczne portfela.

Te akty wykonawcze mają zostać przyjęte 6 i 12 miesięcy po przyjęciu rozporządzenia.

Program polityczny Cyfrowa Dekada 2030 określa ambicje Europy w zakresie transformacji cyfrowej do 2030 roku. Zgodnie z celami Dekady Cyfrowej do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online, wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej online, a każdy powinien mieć dostęp do bezpiecznej identyfikacji elektronicznej.

Cztery zakrojone na szeroką skalę projekty pilotażowe rozpoczęły testowanie portfela tożsamości cyfrowej UE w szeregu codziennych zastosowań, w tym w mobilnym prawie jazdy, e-zdrowiu, płatnościach cyfrowych oraz edukacji i kwalifikacjach zawodowych. Pilotaże rozpoczęły się 1 kwietnia 2023 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: