Będzie karta wędkarza w mObywatelu

Newsy
Opinie: 0
Będzie karta wędkarza w mObywatelu

Rząd prowadzi testy nowych funkcji w aplikacji mObywatel. Aktualnie w aplikacji jest wdrożonych piętnaście różnorodnych usług, w tym mPrawo Jazy, mPojazd, mLegitymacja szkolna, mLegitymacja studencka, Karta Dużej Rodziny, Małopolska Karta Aglomeracyjna oraz Bilkom -  zintegrowany bilet na pociąg, tramwaj, autobus, z którego można korzystać w różnych miejscach Małopolski.

Teraz rząd chce z wybranymi samorządami wdrożyć pilotażowo rozwiązanie, które umożliwi prowadzenie ewidencji i wydawanie lokalnych dokumentów elektronicznych w systemie mObywatel -  np. elektronicznej lokalnej karty dużej rodziny, karty wędkarza, karty gminnej czy karty mieszkańca.

Usługa prowadzenia ewidencji i wydawania dokumentów w ramach systemu mObywatel jest bezpłatna.

Pilotaż usługi dla samorządów przeprowadzany jest w formie naboru otwartego dla pięciu gmin, które zgłoszą się do nas jako pierwsze oraz chcą wydawać własne dokumenty lub już je wydają, jednocześnie nie posiadając odpowiedniego systemu teleinformatycznego. O zakwalifikowaniu samorządu do wzięcia udziału w pilotażu decyduje kolejność zgłoszeń.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: