SpeedTest.pl wybrał najszybszych dostawców internetu w Polsce w 2022 r.

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Prędkość Internetu w Polsce w 2022 roku na podstawie 42 mln testów

SpeedTest.pl podsumował 2022 r. To kolejny rok z rzędu, w którym Internet domowy w Polsce mocno przyspieszył (+28%, z 85 do 110 Mb/s), tym samym po raz pierwszy w skali roku przekraczając granicę 100 Mb/s. Segment mobilny, który po spektakularnym wzroście w 2021 r. o 42% tym razem urósł tylko o 12% do 42 Mb/s.

W 2022 roku przyspieszyło także wysyłanie danych (upload), zarówno w przypadku Internetu domowego (o 27% do 42 Mb/s), jak i mobilnego (o 9% do 11 Mb/s). Średnia wartość opóźnienia (ping) w zasadzie nie zmieniła się dla obu kategorii (poprawa o 3%).

Dane źródłowe za rok 2022 pochodzą z prawie 42 milionów testów wykonanych na platformie SpeedTest.pl składającej się z:

 • aplikacji webowej dla przeglądarek,
 • aplikacji dla Android,
 • aplikacji dla iOS,
 • aplikacji dla Windows.

Zmiany w sieciach mobilnych

Przyrost prędkości pobierania w sieciach mobilnych w 2022 roku wyniósł 12%.

Speedtest - ranking 2022

Speedtest - ranking 2022

Na poniższej mapie widać jak zaawansowane systemy LTE poprawiają prędkość Internetu - mapy ukazują różnice między prędkościami wykonanymi w sieci LTE na pojedynczym paśmie (31 Mb/s), w porównaniu z tymi zrealizowanymi w ramach Carrier Aggregation (56 Mb/s).

Speedtest - ranking 2022

5G

Speedtest - ranking 2022

Bardzo dobre parametry 5G Plusa (142 Mb/s dla download) osiągane przy wykorzystaniu pasma 2,6 GHz o szerokości 40 MHz, dają dobry prognostyk dla potencjału planowanych do rozdysponowania w ramach aukcji 4 bloków o szerokości każdy 80 MHz w paśmie 3,4 – 3,6 GHz. Pomimo mniejszego zasięgu nowego pasma, powinniśmy spodziewać się w nowych sieciach 5G średnich prędkości na poziomie 200-300 Mb/s (przynajmniej na początku wdrożenia), co daje już wynik porównywalny ze średnimi dla światłowodu.

Wzrost penetracji Internetu światłowodowego FTTH

Podobnie jak w 2021 r., obserwujemy coraz większą popularność i dostępność tej najbardziej pożądanej i najlepiej ocenianej przez polskich Internautów metody dostępu do Internetu (według badań własnych SpeedTest.pl NPS). Światłowód w Polsce wygrywa we wszystkich kluczowych parametrach (download upload, ping), a w porównaniu z pozostałymi technologiami w kategorii Internetu domowego charakteryzuje się:

 • ponad dwukrotnie szybszym downloadem (231 vs. 89 Mb/s),
 • ponad trzykrotnie szybszym uploadem (104 vs. 31 Mb/s),
 • ponad dwukrotnie niższym opóźnieniem (12 vs. 25 ms).

Według danych SpeedTest.pl liczba gmin, w których odnotowano testy FTTH w 2021 r. wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem o blisko 35%, a w 2022 r. o 15%. Tym samym udział gmin, w których stwierdziliśmy testy FTTH, wzrósł do 67%. Oczywiście do całkowitego pokrycia obszaru Polski zasięgiem światłowodu wciąż długa droga. Na załączonej niżej mapie za 2022 rok widać wyraźne zagęszczenie obszarów z użytkownikami FTTH, szczególnie w centralnej Polsce i na Lubelszczyźnie, co bez wątpienia jest związane z programem POPC.

Speedtest - ranking 2022

Wi-Fi w Polsce – wąskie gardło dostępu do Internetu

Tegoroczna analiza testów wykonanych poprzez Wi-Fi na łączach światłowodowych wskazuje, ze najbardziej popularnym standardem jest Wi-Fi 4 ze średnią prędkością zaledwie 75 Mb/s. Dopiero Wi-Fi 5 daje skokowy przyrost prędkości (275 Mb/s), a jeszcze bardziej imponujące wyniki daje Wi-Fi 6 z ponad 500 Mb/s. W polskich sieciach FTTH połowa użytkowników korzysta ze starszych technologii połączenia, a wzrost udziału Wi-Fi 6 w ciągu roku z 1 do 4% nie wskazuje na szybką poprawę tej sytuacji.

Podobne wnioski można wyciągnąć z analizy częstotliwości – aż 38% testów Wi-Fi w sieciach FTTH było realizowanych w paśmie 2,4 GHz ze średnią prędkością zaledwie 41 Mb/s.

Speedtest - ranking 2022

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie testów w technologii Wi-Fi 6 w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Speedtest - ranking 2022

Ranking dostawców Internetu w Polsce za 2022 rok

W ramach podsumowania roku 2022 przygotowane zostały rankingi w 4 kategoriach:

 • Internet domowy,
 • Internet światłowodowy (FTTH),
 • Internet mobilny,
 • Internet 5G, będący częścią rankingu mobilnego.

O kwalifikacji danego ISP do rankingu decyduje minimum 0,5% udziału w całkowitej liczbie testów w danej kategorii, a o miejscu w rankingu średni wynik dla prędkości pobierania danych (download) za cały 2022 rok.

Ranking Internetu domowego

Ranking Internetu domowego oparty jest na testach wykonywanych w aplikacji webowej, aplikacji dla Windows oraz na testach Wi-Fi w mobilnych aplikacjach dla Android i w mobilnej aplikacji dla iOS. To najpopularniejsze metody pomiarów w 2022 roku – wykonano w ten sposób blisko 38 mln testów.

Speedtest - ranking 2022

Rok 2022 przyniósł nowego lidera kategorii, którym został T-Mobile Stacjonarny z downloadem na poziomie 208 Mb/s. Wynika to z oferowania przez tego operatora w zasadzie wyłącznie dostępów światłowodowych. Dotychczasowi, wieloletni liderzy INEA oraz UPC zajęli drugie i trzecie miejsce z prędkościami odpowiednio 201 Mb/s i 199,7 Mb/s. Tuż za podium plasuje się Vectra z wynikiem 175,7 Mb/s. Najwyższy przyrost prędkości pobierania w ciągu roku odnotowała Netia (+39%, z 92 do 128 Mb/s) oraz Orange (+37%, ze 109 do 149 Mbps). Widać tu ewidentnie wzrost udziału światłowodu w strukturze dostępowej.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile Stacjonarny 208,0 93,1 16 0,46 mln
UPC 201,1 39,3 18 2,56 mln
INEA 199,7 186,6 11 1 mln
Vectra 175,7 39,0 20 1,95 mln

 

Statystyki prędkości pobierania danych dla 4 najszybszych dostawców Internetu domowego w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Speedtest - ranking 2022

Tradycyjnie już najwyższą prędkość wysyłania danych, dzięki stosowaniu łączy symetrycznych osiągnęła INEA (ok. 187 Mb/s). Kolejny na podium T-Mobile (Stacjonarny) jest dwukrotnie wolniejszy (93 Mb/s). Na podium awansowała też Netia z wynikiem blisko 56 Mb/s. Ten operator również najbardziej przyspieszył wysyłanie – aż o 60% w ciągu roku. Podobnie duży przyrost uploadu, bo na poziomie 57% uzyskał T-Mobile Stacjonarny.

Kolejność operatorów dla opóźnień (ping) jest nieco inna, gdyż tu prym wiodą operatorzy z wysokim udziałem w strukturze dostępowej łączy światłowodowych. Pierwsza trójka operatorów nie zmieniła się w ciągu roku –  najniższym pingiem pochwalić się może INEA (11 ms), następnie Toya (12 ms) i T-Mobile Stacjonarny (16 ms). Jeśli chodzi o redukcję opóźnień, to w 2022 roku na rynku Internetu domowego niewiele udało się dokonać, bo opóźnienia spadły o zaledwie 3%. Najwięcej, bo odpowiednio 9%, 6% i 5% opóźnienia zredukował Orange, Toya i Netia. Ma to zapewne związek z systematycznym zwiększaniem przez tych operatorów udziału łączy FTTH.

Ranking Internetu światłowodowego FTTH – najszybszej technologii stacjonarnej w Polsce

Częścią rankingu Internetu domowego jest ranking dostawców światłowodu FTTH, który został wydzielony w celu śledzenia rozwoju tej wysokojakościowej i coraz popularniejszej technologii. Ranking światłowodowy za 2022 rok powstał na podstawie blisko 4,3 mln testów w sieciach FTTH. 

Speedtest - ranking 2022

Pierwsze miejsce zajął ponownie Orange, którego klienci FTTH pobierali dane ze średnią prędkością 239,3 Mb/s. Na podium znalazły się również  INEA (225,7 Mb/s) oraz Netia (223,3 Mb/s). Największe, roczne przyrosty prędkości odnotował T-Mobile (+32% do 208 Mb/s) i Orange o 20%. Jeśli chodzi o upload, INEA  tradycyjnie nokautuje konkurencję z prędkością 224 Mb/s, wyprzedzając Netię (95 Mb/s). Prędkość pobierania najbardziej wzrosła w T-Mobile Stacjonarnym (o 54% do 93 Mb/s) oraz w Netii (o 37%). W przypadku pingu, niestety, ale w sieciach FTTH nastąpiło pogorszenie tego wskaźnika i zamiast spodziewanego spadku opóźnienia nastąpił wzrost o 7% (z 10,7 do 11,5 ms).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
Orange 239,3 78,2 11 2,63 mln
INEA 225,7 224,1 10 0,75 mln
Netia 223,3 95,3 13 0,29 mln
T-Mobile Stacjonarny 208,7 93,4 16 0,46 mln

 

Statystyki prędkości pobierania danych dla 4 najszybszych dostawców Internetu światłowodowego FTTH w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Speedtest - ranking 2022

Ranking Internetu mobilnego

Ranking mobilny bazuje na ponad 3 mln pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G, wykonanych w aplikacjach dla Android i w aplikacji dla iOS.

Speedtest - ranking 2022

Operatorzy w 2022 bardzo zbliżyli się do siebie pod względem średnich prędkości pobierania. Co prawda koszulkę lidera – dostawcy najszybszego Internetu mobilnego za 2022 rok po raz kolejny utrzymał T-Mobile, ale jego przewaga nad drugim Play (w 2021 był na trzecim miejscu) wynosi zaledwie 1,3 Mb/s. Jeszcze rok temu różnica miedzy najszybszym T-Mobile, a najwolniejszym Plusem wynosiła aż 42%, w 2022 r. to zaledwie 14%.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile 44,3 10,9 32 671 tys.
Play 43,0 11,3 32 935 tys.
Orange 42,5 10,8 28 772 tys.
Plus 39,0 10,0 37 706 tys.

 

Statystyki prędkości pobierania danych dla dostawców Internetu mobilnego w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Speedtest - ranking 2022

Jeszcze ciekawiej wyglądają wyniki z grudnia 2022 r., gdzie różnice miedzy liderem, a najwolniejszym operatorem to zaledwie 4%. Kolejność operatorów jest tu całkowicie inna niż za cały rok. Liderem w grudniu był Play (43,6 Mb/s), przed Orange (43,4 Mb/s), T-Mobile (43,2 Mb/s) i Plusem (41,4 Mb/s). To ciekawa sytuacja jak na początek roku, szczególnie, że wyniki za 2023 r. mogą już zależeć od wyników aukcji 5G i komercyjnego uruchomienia tego pasma. Jeśli wszyscy operatorzy kupią pasmo pod 5G, to Plus w dalszym ciągu będzie miał najwięcej zasobów częstotliwościowych i teoretycznych możliwości znacznego przyspieszenia. Z drugiej strony spektakularna rozbudowa sieci przez Play i konsekwentne wzrosty prędkości w ostatnich latach wskazują, że nawet przy mniejszym zasobach częstotliwości niż konkurencja, to rosnąca liczba nadajników i systemów 5G/LTE może zdecydować, że to ta sieć zostanie liderem rynku.

Nieco słabnąca pozycja T-Mobile, który dominował przez ostatnie lata, może się wiązać z kolei ze znacznym wzrostem ruchu, spowodowanym bardzo silnym promowaniem ofert nielimitowanej transmisji danych. T-Mobile wydaje się kroczyć w kierunku osiągnięcia wolumenu ruchu, który widoczny jest w bardziej obciążonych sieciach Plusa i Play.

W stosunku do 2021 roku, największą poprawę prędkości pobierania odnotowali Plus (+22%) i Play (+21%), przy symbolicznym spadku prędkości w T-Mobile (-2%). Prędkość wysyłania wzrosła najbardziej w Play (+17%), a opóźnienia zostały zredukowane o kilka %.

Ranking Internetu 5G

W połowie 2020 roku odnotowaliśmy pierwsze testy 5G w Polsce, a za 2021 r. opublikowaliśmy ranking 5G na podstawie 44 tys. testów, co stanowiło 1,5% wszystkich pomiarów w kategorii mobilnej. W 2022 r. liczba testów zwiększyła się trzykrotnie (ok. 144 tys.) i stanowi blisko 5% wszystkich testów mobilnych. Narastający wolumen testów spowodował, że od października 2022 roku rozpoczęliśmy regularne, comiesięczne publikacje rankingów 5G.

Speedtest - ranking 2022

Niekwestionowanym liderem za 2022 rok w kategorii 5G jest Plus ze średnią prędkością pobierania na poziomie 142,4 Mb/s, o wiele wyższą od prędkości uzyskiwanych w sieciach pozostałych operatorów. Drugie miejsce należy do Play (71,7 Mb/s). 5G Plusa jest też ponad 3-krotnie szybsze od średniej dla kategorii mobilnej. To – jak wspominaliśmy – dobry prognostyk dla rozwoju rynku po aukcji 5G.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
Plus 142,4 18,4 33 53 tys.
Play 71,7 21,5 26 44 tys.
Orange 69,1 27,4 24 15 tys.
T-Mobile 66,2 24,3 28 31 tys.

 

Statystyki prędkości pobierania danych dla dostawców Internetu 5G w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Speedtest - ranking 2022

Producenci najszybszych smartfonów

W zestawieniu uwzględniono producentów urządzeń mobilnych (głównie smartfonów) o udziale w testach ponad 1%.  Najszybszy Internet mobilny (66 Mb/s) w 2022 roku w Polsce dostarczały urządzenia OnePlus, których udział w testach wyniósł 2%.

Najpopularniejszym producentem był z kolei Samsung z udziałem prawie 41% w ogólnym wolumenie testów w polskich sieciach 3G/4G/5G, przed Xiaomi z udziałem ok. 18%.

Speedtest - ranking 2022

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: