Polski internet w pierwszym półroczu 2021 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Internet w Polsce w pierwszym półroczu 2021 r.

Speedtest.pl zaprezentował wyniki testów przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2021 roku.

W minionym półroczu Internet w Polsce znacznie przyspieszył w porównaniu do ostatnich sześciu miesięcy 2020 roku. W przypadku Internetu domowego wystąpił wzrost średniej prędkości pobierania danych o 19,4% (z 64,9 Mb/s do 77,5 Mb/s), a mobilnego o 25,2% (z 28,6 Mb/s do 35,8 Mb/s). W przypadku sieci 5G, średnie prędkości pobierania danych są od dwóch do pięciu razy wyższe w porównaniu z wynikami dla wszystkich technologii mobilnych.

Ranking za pierwsze półrocze 2021 roku powstał na podstawie 23,5 mln pomiarów (w tym 5,5 mln w aplikacjach mobilnych). Dane te dotyczą użytkowników z Polski.

Internet domowy

Średnia prędkość pobierania danych dla wszystkich dostawców Internetu domowego za I półrocze 2021 roku wynosi 77,5 Mb/s. Wynik ten jest o 19,4% wyższy w porównaniu z II półroczem 2020 roku.

Największą prędkość pobierania danych w rankingu Internetu domowego uzyskali klienci operatora INEA (~158 Mb/s). Poziom 150 Mb/s przekroczyli również klienci UPC, co stawia go na pierwszym miejscu wśród operatorów ogólnopolskich. Kolejne miejsca uzyskali: T-Mobile z wynikiem powyżej 140 Mb/s i Vectra (~130 Mb/s). Porównanie wyników dla czołówki dostawców Internetu domowego przedstawia poniższa tabela. Największe przyspieszenie prędkości pobierania danych zanotowała Vectra.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów
1 INEA 157,4 (+10,1%) 151,8 (+8,3%) 10 674 tys.
2 UPC 154,1 (+14,8%) 25,6 (+19,0%) 18 1,47 mln
3 T-Mobile Stacjonarny 142,3 (n/d) 49,6 (n/d) 16 154 tys.
4 Vectra 130,1 (+17,6%) 31,3 (+10,9%) 20 1,14 mln

 

Internet światłowodowy (FTTH)

Półroczny ranking FTTH powstał na podstawie ponad 2,4 mln pomiarów, co stanowi 17,2% wyników spośród wszystkich łączy stacjonarnych na terenie Polski. Średnia prędkość łączy światłowodowych w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 171,5 Mb/s, co przekłada się na wzrost o 10,4% w odniesieniu do poprzedniego okresu (tj. drugiego półrocza 2020 roku).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów
1 Netia 183,1 (+18,9%) 59,0 (+19,9%) 12 178 tys.
2 INEA 180,6 (+10,3%) 188,3 (+8,2% ) 9 502 tys.
3 Orange 180,0 (+11,9%) 67,1 (+2,9%) 10 1,36 mln
4 T-Mobile Stacjonarny 144,9 (+11,5%) 50,5 (+0,2%) 16 152 tys.

Ranking światłowodowy FTTH uwzględnia operatorów, którzy znajdują się w rankingu Internetu domowego dla całej Polski. Na jego czele znajduje się Netia z wynikiem powyżej 180 Mb/s. Drugie i trzecie miejsce należą do Orange i INEA, przy czym wyniki tych operatorów są niewiele niższe. Poza podium znalazło się T-Mobile (~145 Mb/s).

Internet mobilny

W półrocznym rankingu Internetu mobilnego widoczne jest znaczne przyspieszenie u wszystkich dostawców. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 35,8 Mb/s, co przekłada się na przyspieszenie o 25,2% względem poprzedniego okresu (tj. drugiego półrocza 2020 roku).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów
1 T-Mobile 44,0 (+32,9%) 9,8 (+14,0%) 30 302 tys.
2 Orange Mobile 37,8 (+13,9%) 9,9 (+13,8%) 29 377 tys.
3 Play 33,5 (+32,4%) 9,2 (+16,5%) 36 441 tys.
4 Plus 29,7 (+22,7%) 9,2 (+12,2%) 40 370 tys.

Na pierwszym miejscu z wynikiem 44 Mb/s znajduje się T-Mobile. Drugie miejsce należy do Orange (37,8 Mb/s), a trzecie do Play z wynikiem 33,5 Mb/s. Poza podium znalazł się Plus (29,7 Mb/s). Wyniki te odnoszą się do testów wykonanych na urządzeniach mobilnych w technologiach 3G, 4G LTE oraz 5G.

5G najszybsze w Plusie

W 2020 roku wszyscy polscy operatorzy komórkowi uruchomili sieci piątej generacji. Plus w swoim 5G wykorzystał technikę TDD (ang. Time Division Duplex) z wydzielonym pasmem 2600 MHz. Pozostali operatorzy uruchomili sieci następnej generacji w technice DSS (ang. Dynamic Spectrum Sharing) w dynamicznie współdzielonym z LTE paśmie częstotliwości 2100 MHz.

Poniżej znajdują się wyniki operatorów na podstawie testów użytkowników platformy SpeedTest.pl, wykonanych w zasięgu sieci 5G w pierwszym półroczu 2021. Największą średnią prędkość pobierania danych przy jednocześnie najwyższym udziale liczby testów uzyskał Plus. Porównując wyniki 5G do średnich ze wszystkich technologii mobilnych u danego operatora, Plus osiągnął wynik blisko pięć razy wyższy, a pozostali operatorzy około dwa razy wyższy. Powodem znacznej przewagi Plusa jest oferowanie usług 5G w paśmie TDD 2600 MHz.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów
1 Plus 146,4 18,8 33 5,7 tys.
2 T-Mobile 94,9 19,4 24 2,7 tys.
3 Orange Mobile 72,0 23,9 23 2,4 tys.
4 Play 60,1 23,7 29 3,2 tys.

Udział testów w technologii 5G w Polsce jest wciąż niewielki i na koniec minionego półrocza wyniósł 1,5%.

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: