Policja: za używanie wzmacniacza sygnału komórkowego 1000 zł lub 2 lata

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Małopolska Policja: za samowolne używanie wzmacniacza sygnału komórkowego grozi do 2 lat

W ostatnich tygodniach do Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, wpłynęły zawiadomienia z Urzędu Komunikacji Elektronicznej o nielegalnym użytkowaniu urządzenia radiowego nadawczo-odbiorczego. Prowadzone są w tej sprawie czynności wyjaśniające.

Wzmacniacze sygnału GSM to urządzenia, których zadaniem jest poprawienie jakości połączeń telefonicznych w wybranym miejscu. Z uwagi, że wciąż istnieją miejsca bez zasięgu, niektórzy użytkownicy telefonii komórkowej próbują go poprawić zakupionym np. w Internecie wzmacniaczem sygnału GSM/UMTS, nazywanym również repeaterem GSM. Niestety to urządzenie w odróżnieniu od wzmacniacza sygnału Wi-Fi  nie jest legalne.  Powodem nielegalności tego typu urządzeń jest min. fakt, że jego używanie prowadzi do zakłóceń w częstotliwości pasma licencjonowanego GSM/UMTS, zarezerwowanego dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Tak więc emisja radiowa w tym paśmie częstotliwości przez osoby nieposiadające uprawnień jest działaniem bezprawnym. Działanie takie narusza ład częstotliwości i odbywa się to kosztem innych użytkowników sieci GSM, którzy mają słabszy zasięg lub nie mają go w ogóle.  Wzmacniacz zainstalowany w sąsiedztwie może prowadzić do zerwania  połączeń telefonicznych, całkowitego pozbawienia abonentów możliwości ich wykonywania i odbierania oraz uniemożliwienia transmisji danych w sieciach telefonii komórkowej.  Jednocześnie przedkłada się to na potencjalne zagrożenie dla ich życia i zdrowia poprzez uniemożliwienie kontaktu ze służbami powołanymi do niesienia pomocy. Używanie wzmacniaczy sygnału GSM/UMTS dozwolone jest jedynie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług, za pośrednictwem stacji bazowych. W przypadku problemów z siłą sygnału komórkowego, należy zwrócić się do swojego operatora z wnioskiem o zainstalowanie odpowiedniego urządzenia. Tylko instalacja wzmacniacza dokonana przez operatora sieci daje gwarancję, że problem z sygnałem w naszym otoczeniu zostanie rozwiązany bez szkody dla innych użytkowników telefonii komórkowej.

Kontrole w zakresie nielegalnych wzmacniaczy prowadzi  Urząd Komunikacji Elektronicznej. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów z tym względzie UKE  powiadamia Policję,  która prowadzi postępowanie w takiej sprawie.   Posiadanie wzmacniacza bez wymaganego pozwolenia stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny do 1000 zł. Sąd może orzec  także  przepadek urządzenia. W przypadku gdy jego właściciel używa go w sposób uporczywy, sprawca podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo i podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: