Nowa promocja w sieci Plus GSM

Newsy
Opinie: 35

Promocja "BARRAKUDA W SIECI".

1.  Promocja "Barrakuda w sieci" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.


2.  Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 30,00 zł + VAT  - w przypadku podpisania Umowy zawierającej zobowiązanie nierozwiązywania jej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
b) 15,00 zł + VAT - w przypadku podpisania Umowy zawierającej zobowiązanie nierozwiązywania jej przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

3.  Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4.  Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM  i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5.  Promocyjna cena aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawu wynosi odpowiednio:
Model telefonu: Motorola T192
Przy zawarciu umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiącew złotych: 89,00+ VAT
Przy zawarciu umowy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w złotych: 249,00+ VAT

6.  Cena wyżej wymienionego aparatu telefonicznego wraz z aktywacją, oferowanego na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:
 899,00 zł + VAT w tym:
a) opłata aktywacyjna: 100,00 zł + VAT,
b) telefon  Motorola T192: 799,00 zł + VAT

7.  Promocja "BARRAKUDA W SIECI" trwa od 19 listopada 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 13 stycznia 2002 roku.

8.  Klient, który skorzysta z Promocji "BARRAKUDA W SIECI" będzie mógł:
a) aktywować usługę PlusNet  ze specjalnym  rabatem na  korzystanie z tej usługi. Wysokość rabatu równa jest sumie opłat stałych za trzymiesięczny
okres  korzystania z usługi PlusNet oraz opłaty aktywacyjnej za uruchomienie usługi.
b) korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat za dostęp do stron WAP. W połączeniach na APN wap.plusgsm.pl, z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS będzie naliczana opłata w wysokości 0,03 zł + VAT za każde 10 KB wysłanych i odebranych danych .

9.  Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z usługi PlusNet dla Klientów, którzy skorzystali z promocji "BARRAKUDA W SIECI"  zawarte są w
oddzielnym regulaminie dostępnym na stronach www.plusnet.pl .

10.  Klient, który zakupi zestaw promocyjny wymieniony w pkt. 5 będzie mógł korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat, określonych w pkt. 8b, do
30 kwietnia 2002 włącznie. Po tym okresie opłaty za usługę GPRS będą pobierane zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

11.  Uruchomienie usługi pakietowej transmisji danych GPRS następuje automatycznie dnia następnego od dnia aktywacji.

12.  Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną taryf dostępnych w planach taryfowych : Czasami, Często, Non Stop.

13.  Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 15 (zwany dalej Rabatem).

14.  Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM bez względu na długość minimalnego
okresu, przez który Klient zobowiązuje się do nie rozwiązywania Umowy.

15.  Rabat udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus
GSM po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń
międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także  połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych oraz transmisji danych.

16.  Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

17.  Po 18 miesiącach od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w
sieci Plus GSM.

18.  Zmiana, wybranej zgodnie z pkt. 12, taryfy w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "BARRAKUDA W SIECI" powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu określonego w pkt. 13.

19.  Do wzięcia udziału w Promocji "BARRAKUDA W SIECI" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz
wymienionych w pkt.1.

20.  Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu wybranego przez Klienta okresu nierozwiązywania umowy odpowiednio 12 miesięcy lub 24 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy na warunkach Promocji "BARRAKUDA W SIECI":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zaprzestać korzystania ze świadczenia usług,
c) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
d) Klient nie może rozwiązać Umowy.

21.  W Promocji "BARRAKUDA W SIECI" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny, dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie
obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

22.  W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od
dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
a)  Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu
utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.
b)  W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt.

22a, działania klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu.

23.   Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i
wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 20 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

24.   Nie podlega rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel
SA skutkującego podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

25.  Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci
Plus GSM.

26.  Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy
zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W
ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

27.  Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność
tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

28.  W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 26 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu
telefonicznego w ramach gwarancji.

29.  Promocja "BARRAKUDA W SIECI" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

30.  Klient biorący udział w Promocji "BARRAKUDA W SIECI" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi.

31.  Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "BARRAKUDA W SIECI" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (35):

Komentuj

Komentarze / 35

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  MoonPatrol pisze: 2001-11-16 04:21
  Cienka ta motorola i za droga. Swoją drogą dziwne są te pojedyncze promocje. I czemu tylko telefony z niskiej półki?
  0
 • Users Avatars Mini
  dzidas pisze: 2001-11-16 04:50
  Najpierw "MIŚ" teraz jakaś "BARAKUDA" o co tutaj chodzi?!?!?!?!
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2001-11-16 08:32
  Plus daje dupy - jestem w szoku...
  0
 • Users Avatars Mini
  Lysy pisze: 2001-11-16 09:13
  Lubie plusa ale ta promocja lekko mowiac cienka.
  0
 • Users Avatars Mini
  p pisze: 2001-11-16 09:54
  Tak daleko nie zajada :-) Cenie Plusa za jakosc uslug ale te promocje to kicha, jedyna promocja jaka byla wg mnie to byla promocja "Kameleon" A i tak zostalem przes plusa a raczej ich przedstawiciela zlekcewazony i gdzie sie tu odwolac?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-16 09:56
  Zaczeli wymyslac na rok lub dwa w zaleznosci od ceny aparatu! Jak IDEA miala na rok to nikt nic nie kombinowal, jak weszla na 2 lata umowy to wszyscy kombinuja jak kon pod gore! Jak mozna nazwac promocje "BARAKUDA W SIECI", przeciez to jest debilne do szpiku kosci! Nastepna bedzie "MUCHA W SWIECIE GNOJU", i ta promocja startuje 32.11.2001! Nara!
  0
 • Users Avatars Mini
  arti pisze: 2001-11-16 10:24
  MoonPatrol: z niskiej półki, bo muszą z nich wychodzić, za jakiś czas fonów z GPRS pojawi się więciej i będą w normalnych cenach (czytaj: nie będą drogie)
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-16 10:44
  Koledzy zaczynaja sie swieta i takich promocji bedzie od groma. Ta promocja jeest ciekawa gdyz aparat tel. mozna kupic naprawde po nizszej cenie. Tylko brakuje zestawienia innych aparatow jakie sa dostepne w promocji. Bo jest sa to aparaty z nizszej polki i ich sztuk jest pare to promocja sie nei udala.
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-16 10:52
  Chce tez podkreslic ze od paru ostatnich (moze 3-5 nie za koleja) niusow tu na GsmOnline zaowazylem ze sa one naprawde wyczerujace w treszci - mozna glugo czytac.
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2001-11-16 11:03
  ZARAZ ZARAZ Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 15 (zwany dalej Rabatem). 14. Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM bez względu na długość minimalnego okresu, przez który Klient zobowiązuje się do nie rozwiązywania Umowy. 15. Rabat udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus GSM po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie przeciez to nie tylko aparat NIE TYLKO GPRS ALE TANSZE O 50 % POŁACZENIA !!!!!! Jak czytam ostatnio komentarze szanownych koleżanek i kolegów, to wszyscy piszą: ceny aparatów to pikuś, ale te ceny połaczeń.... Jak jest promocja na ceny połączeń, to tez e...
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2001-11-16 11:06
  cd. tańsze przez 18 miesięcy!!!!! z dowolnymi "normalnymi" numerami w sieci i poza sieć!!!! I to nie jest zadna CDMG tylko już po 30 sekundach naliczana jest połowa stawki za każde kolejne 30 sekund!!!!!!!! W dowolnej porze i w dowolnym planie taryfowym!!!!!! TO JEST NAPRAWDE DOBRA PROMOCJA Juz żałuję, ze zrobiłem we wrześniu konwersję na drugim numerze!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wojta pisze: 2001-11-16 11:10
  no wlasnie do kwietnia koszt sciagniecia 10kb w gprs 3 grosze. przeciez to bardzo dobra cena nawet rewelacyjna, a ponadto te polaczenia o 50% taniej i nie kombinuja ze np tylko wewnatrz sieciowe tylko wszystkie. wg mnie ok. tylko niepotrzebne kombinacje z dwiema cenami i umowami 12 i 24 miesiace to jest niepotrzebne komplikowanie zycia
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzes pisze: 2001-11-16 11:19
  bedzie jeszcze promocja swiateczna ...... telefony z 2 cenami , nizsza i wyzsza , w zaleznosci czy podpiszemy cyro na rok czy na 2 lata i znizki na połaczenia tak jak " BARRAKUDA W SIECI "
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2001-11-16 11:21
  Czemu w opisie z plusa jest zawsze wrypany cały regulamin a nie tylko istotne fakty po przeczytaniu tego ma sie taki kocioł we łbie że już całkiem niewiem o co chodzi
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-16 11:44
  3G dla ubogich ??? :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-16 11:50
  Michał: dla mnie promocja jest w pozadku ale porownujesz RABAT 50% z CDMG .... mysle ze świetej pamieci CDMG byla lepsza bo dzialala tez w darmowych minutach! chociaz niestety po 2min a nie po 0,5 :( a teraz troszke nie na temat: promocja MIŚ mi sie bardziej podobala bo mozna byla FAJNE komentarze poczytac !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2001-11-16 12:13
  Pewnie Plusowi zabraklo innych telefonow...
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-16 12:20
  WOW wedlug mnie swietna promocja jak sie przeczyta dokladnie regulamin ale ten fonik cos nie ten tego niefajny jakby tam bylo cos innego to biegne do plusa i nic mnie nie powstrzyma ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-16 12:21
  Ja nie wiem, faktem jest, że Polkomtel proponuje beznadziejne telefony za beznadziejne ceny.
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-16 12:21
  aha grzesiu przeciez w tej promocji tez masz 2 ceny aparatow - operatorzy zmadrzeli !
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2001-11-16 12:28
  telefon owszem jest wazny, ale poza telefonem sa jeszcze comiesieczne rachunki do zaplacenia. Wiekszosc z was sadzac po komentarzach kupeje telefon na obonament bo jest tani, a potem placi tylko miesieczny abonament i nie przekrasza darmowych minut. tak jak napisal Michal 50% tansze polacznie po pierszych 30 sek, to zdecydowanie lepsze niz 2h za darmo w erze przez dwie godziny. oczywiscie dla osob ktore dzwonia, bo Ci ktorzy nie dzwonia to dla nich nie ma roznicy kiedy zadzwonia i moga poczekac do tej konkrenej godziny zeby troche pogadac. Swoj droga czy w tych godzinach siec w niektorych miejscach nie bedzie za bardzo przeciazona???:)
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-16 12:35
  Giewont: ano moze i bedzie, szczegolnie pt-sob jak sa imprezki wieczorami ale to bezplatne polaczenia takze jak sie klient nie dodzwoni to dla ery mala strata !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-16 12:48
  teraz jak przyjdziesz do salonu i spytasz o promocje to cie zasypia 5 i tu masz problem, dla przecietnego czlowieka to bedzie dopiero problem
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-16 13:11
  Po jaką cholerę wprowadzają na jeden telefon inną promocję. Przecież wszystkie warunki są takie same jak w gwiazdkowej...
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-16 13:54
  Super promocja! Brawa dla Plusa!!! Tanszy PLUS NET, GPRS, polaczenia 50%, telefon na 12 miesiecy- dla mnie miod. A tych co narzekaja, to jak "Mgielka" wczesniej powiedziala, nigdy sie nie zadowoli, nawet jakby za darmo rozdawali telefony.
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-16 14:10
  No i jak dla mnie wszystko jest ok. Nareszcie ktoś ruszył głową i są już dwie długości cyra uzależnione od ceny aparatu, oby tak było częsciej i dla większej ilości modeli!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-16 15:32
  amper ; a guzik ;p w gwiazdkowej nie ma gprsa za 3 grosze
  0
 • Users Avatars Mini
  KRFAWY_TOSTER pisze: 2001-11-16 16:22
  dziwne te promocje maja nazwy ! mis barrakuda ??? co to qurde jest :)
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-16 17:02
  cos Plus zaczal mieszac w tych promocjach. ta akurat promocja to pomieszanie "Na Gwiazdke...", "Pakiet 3G..." i tanszy aparat Motorola T192, ktora tez juz byla we wczesniejszej promocji. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2001-11-16 18:37
  Giewont: komentują chyba nową prtomocje Ery napisałem o trójkacie: taryfa-aparat-cyro, iż e cyro chyba najmniej wazny co do aparatów -chętnie zmieniłbym aparat, ale nie wstydzę sie przyznać, ze nie korzystam z WAPu, GPRSu -nie mam laptopa, w pracy stalka a w domu modemik na razie wystarcza Tak więc nie specjalnie rajcuje mnie sam GPRS dla GPRSu. Natomiast obniżka ceny połaczeń do 10 milionów abonentów TEPSy to jest to!!! Czyli przy abonamencie Czasami 10 (a taki mam, rozmawiam ok 100 min miesiecznie i jest to dla mnie najtańsza taryfa!!) ceny rozmów w szczycie przestaja być takie straszne!!! I przebijają chyba wszystkich innych operatorów Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-16 18:49
  Michał: rabat na połączenia jest na połączenia stacjonarne i do Plusa a nie na wszystkie połączenia. Ale i tak uważam, że to konkurencyjna oferta jeśli chodzi o połączenia...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-16 19:00
  Rany, czego wy (na górze strony) chcwecie od tej promocji? Bardzo fajna bo: 1) Rabat i to na 18 miesięcy) na połączenia, 2) rabat na GPRS, 3) telefon z GPRSem (nie ważne z której półki), 4) Super możliwość wyboru długości umowy (i ceny telefonu). Co do minusów - rozmawiałem ostatnio z osobą z telefonem plusa i ledwie ją przez trzaski słyszałem (a nie była na końcu zasięgu) :(
  0
 • Users Avatars Mini
  telefonica pisze: 2001-11-16 19:20
  Telefonik ciekawy tylko czemu w modelu testowym były podczas połączenia szumy jak bym muszlę do ucha przystawił
  0
 • Users Avatars Mini
  Raskolnikow pisze: 2001-11-17 01:27
  graffi, ja dodam jeszcze 5) Plusnet za darmo - oczywiście dla zainteresowanych... :) A że Motorola była już wcześniej - cóż była, ale zdaje się na warunkach 601 minut. Co do MISia - fajnego pluszaka dają do tego M35i ;). Na gsmonline było swego czasu news o misiu (27 lipca) - przypomnieć owacyjne komentarze? Qba - był tam m.in. Twój ;P
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-11-18 20:23
  bardzo dobrze ze wreszcie daja wybor - placisz mniej za telefon ale uwiazujesz sie na 2 lata lub duzo wiecej ale po roku jestes wolny(-a)...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: