UKE: połączenia na numery wsparcia nie mogą trafiać na billingi

Newsy
Opinie: 0
Połączenia na numery pomocy i wsparcia muszą być bezpieczne i anonimowe – stanowisko Prezesa UKE

Prezes UKE twierdzi, że konieczna jest zmiana dotychczasowej praktyki wykazywania w billingach numerów z zakresu 116. Jego zdaniem w przypadku połączeń na numery telefonów wsparcia dla osób doświadczonych przemocą, niezbędne jest zachowanie pełnej dyskrecji i poufności komunikacji.

Prezes UKE dostrzegając potrzebę zapewnienia najmłodszym bezpiecznego kontaktu z podmiotami, organizacjami zapewniającymi im pomoc i wsparcie, w sposób nieujawniający takiego kontaktu, rekomenduje:   

  1. nieujawnianie przez dostawców usług w wykazach wykonanych usług i billingach połączeń z numerami bezpłatnymi z zakresu 116,
  2. podjęcie przez dostawców usług telekomunikacyjnych działań, w wyniku których, połączenia z numerami bezpłatnymi z zakresu 116, nie będą przez nich ujawniane w wykazach wykonanych usług i billingach.

Numeracja 116 to efekt działań Komisji Europejskiej, która już w 2006 r. podjęła prace w ramach strategii Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka i ustanowiła pierwszy sześciocyfrowy numer telefonu na terytorium UE z przeznaczeniem na telefony zaufania. Zgodnie z decyzjami Komisji numeracja ″116” wykorzystywana jest na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który uruchomił numery 116 m.in. 116 123 (telefon wsparcia emocjonalnego), 116 111 (Telefon zaufania dla dzieci), 116 000 (numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci). 

Połączenia na numerację z zakresu 116 są bezpłatne, nie wypływają zatem na wysokość rachunku, ale, co ważniejsze, z uwagi na szczególny charakter usług, które mogą być świadczone na tym zakresie numeracji, połączenia z tą numeracją nie powinny być wykazywane.

Tymczasem podejście dostawców usług w tym zakresie jest niejednolite i nada zdarza się, że numery z zakresu 116 pojawiają się w billingach.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: