Orange - 13 714 mln klientów, spadek o 3.3%

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

Wyniki za 2009 rok w segmencie telefonii komórkowej Grupy TP:

Spadek przychodów (-10,2%), na który złożyły się następujące czynniki:

Obniżka opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych o >50% (-9%)

Wzrost liczby klientów abonamentowych +7,4% i znaczny wzrost AUPU, które niemal zrównoważyły skutki intensywnej presji cenowej (-1.2%)

Wzrost liczby klientów abonamentowych telefonii komórkowej +7,4% i ich udziału w ilościowej strukturze klientów Orange do 48,3%

Wzrost liczby klientów dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu +10,2%

Spadek marży EBITDA wskutek agresywnych działań konkurencji, erozji cen i zmian kursów walutowych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

2009

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)

7 745

-10,2%

Łączna liczba klientów (w tys.)

13 714

-3,3%

Liczba klientów abonamentowych (w tys.)

6 624

+7,4%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)

388

+10,2%

Marża EBITDA

28,6%

-10 pp

W pierwszym kwartale 2009 doszło niemal do zatrzymania wzrostu na rynku usług telefonii komórkowej (wzrost w ujęciu wartościowym wyniósł zaledwie 1,2%). W drugim półroczu nastąpił spadek. Zasadniczym czynnikiem, który przyczynił się do spadku, był wpływ dwóch obniżek stawek MTR i, pośrednio z nich wynikający, znaczny spadek cen detalicznych.

Przy tak wymagających warunkach rynkowych, przychody Orange zmniejszyły się w skali roku -10,2%, z czego aż 9% spadku wynika z decyzji regulacyjnych. Po stronie przychodów, nastąpił wzrost liczby klientów abonamentowych +7,4% oraz wzrost ruchu (zagregowany wskaźnik AUPU wzrósł +20,7%). Zrównoważyło to negatywne skutki konkurencji cenowej (wynikającej z obniżenia stawek MTR oraz asymetrii stawek na korzyść operatora sieci Play). W połączeniu ze wzrostem przychodów z usług stacjonarnych, oferowanych pod marką Orange, pozwoliło to zamortyzować spadek przychodów z telefonii komórkowej (wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych) do zaledwie 1,2%.

Korzystne zmiany w strukturze klientów Orange są wynikiem ukierunkowanej na wartość strategii handlowej. Znaczny wzrost liczby klientów abonamentowych (post-paid) spowodował, że ich udział w strukturze klientów Orange zwiększył się do 48,3%. W omawianym okresie liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu wzrosła +10,2%. Jednocześnie, w porównaniu z 2008, zmniejszyła się liczba klientów pre-paid z powodu zakończenia racjonalizacji bazy klientów, rozpoczętej w 2008 roku.
Utrzymujący się niski kurs złotego, rosnąca liczba klientów i wielkość ruchu przełożyły się na zwiększoną presję po stronie kosztów operacyjnych Orange. Wpływ tych czynników był widoczny w kosztach sprzedaży, kosztach usług operatorskich, kosztach dotyczących sieci i systemów informatycznych oraz kosztach rozwoju nowych produktów. Jednak i tu, realizowany w 2009 Program Optymalizacji Kosztów, przyniósł oszczędności. Ograniczono wzrost kosztów sprzedaży poprzez wprowadzenie ofert SIMO10 oraz obniżenie cen telefonów komórkowych. W efekcie, w skali roku, spadek marży EBITDA dla telefonii komórkowej został ograniczony do 10 punktów procentowych.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    mariaaa pisze: 2010-02-23 15:54
    no widać zmianę strategi handlowej w sferze klientów abonamentowych orange, wprowadzają coraz lepsze oferty: podwójny pakiet minut dla przedłużających umowę, w b2b plany optymalne, także może tak źle nie będzie. A jak w ogóle jest w innych sieciach? są jakieś zestawienia?
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: