Orange - 13.8 mln klientów i spadek przychodów o 9%

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Wyniki Orange za pierwszy kwartał 2010 roku:

  • Zmniejszenie tempa spadku przychodów (spadek o 9,1% rok do roku, o 14,5% w 4 kw. 2009)

  • Wpływ obniżki opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (-8,6%) mniejszy niż w poprzednich kwartałach

  • Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie: wzrost liczby klientów i zagregowanego wskaźnika AUPU (+16,5%) zrównoważył skutki presji cenowej

  • Wzrost liczby klientów abonamentowych telefonii komórkowej +6,4% i ich udziału w strukturze klientów Orange do 48,7%

  • Wzrost liczby dedykowanych mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu o +8,7%

  • Marża EBITDA na niezmienionym poziomie: oszczędności po stronie kosztów zrównoważyły skutki wojny cenowej z 2009 roku

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa

Kwartał do dnia 31 marca 2010

Kwartał do dnia 31 marca 2009

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)

1 816

1 998

-9,1%

Łączna liczba klientów (w tys.)

13 774

13 681

+0,7%

Liczba klientów abonamentowych (w tys.)

6 713

6 311

+6,3%

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych (w tys.)

400

368

+8,7%

Marża EBITDA

27,6%

28,2%

-0,6 pp

Tendencja przychodów z usług telefonii komórkowej uległa znaczącej poprawie – w pierwszym kwartale spadek przychodów był jednocyfrowy, podczas gdy w czwartym kwartale 2009 roku wyniósł 14,5%. Wynikało to przede wszystkim z mniejszego wpływu wprowadzonych w 2009 roku obniżek stawek MTR (z których pierwsza miała miejsce w marcu 2009). Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, w pierwszym kwartale przychody z usług telefonii komórkowej utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie (-0,6%), do czego przyczynił się znaczny wzrost klientów abonamentowych (+6,4% rok do roku). Klienci Orange w coraz większym stopniu korzystają z usług – ruch w sieci wzrósł w skali roku o 16,5%. Pomogło to zrównoważyć presję cenową, dzięki czemu w skali roku wskaźnik ARPU utrzymał się na niemal niezmienionym poziomie. Dla dalszego pobudzenia wzrostu, Orange wprowadził całkowicie nową ofertę post-paid. Stosownie do segmentacji profili klientów, przygotowano odrębne rozwiązania dla każdego segmentu, obejmujące unikalne elementy o kluczowym znaczeniu. Jednocześnie, utrzymaniu ARPU będzie służyć migracja do opcji o większej liczbie minut. W ramach oferty wprowadzono także na rynek polski nowe, atrakcyjne cenowo inteligentne telefony komórkowe (typu smartphone), które obecnie staną się dostępne dla szerokiej rzeszy klientów indywidualnych.
Pomimo presji cenowej, marża EBITDA dla telefonii komórkowej utrzymała się na prawie niezmienionym poziomie (spadek rok do roku wyniósł jedynie 0,6 punktu procentowego). Było to możliwe dzięki znacznym oszczędnościom wynikającym z programu optymalizacji kosztów, które w skali całej Grupy wyniosły 130 mln zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: