Orange chce odchudzić światłowody - testy już trwają

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange chce odchudzić światłowody - testy już trwają

Orange w swoim najnowszym Przeglądzie rynku operatorskiego What’s Up Wholesale? 2022 poruszył temat związany z nowymi rozwiązaniami pozwalającymi na optymalizację budowy swojej sieci światłowodowej. Część tych rozwiązań jest już stosowana w komercyjnej sieci Orange, a niektóre są na etapie analiz poprzedzających etap wdrożenia.

Powszechne stosowanie kabli światłowodowych powoduje jakościowy skok szybkości transmisji i niezawodności świadczonych usług. Pojawia się jednak potrzeba zwiększenia gęstości upakowania kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej.

Stąd poszukiwanie rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni w kanalizacji oraz presja na producentów kabli i włókien światłowodowych, by redukowali ich średnicę.

Według informacji z raportu Orange, jedną z możliwości radzenia sobie z tym problemem jest zastosowanie mikrokabli. To odchudzone standardowe kable kanałowe, które mają mniejszą średnicę zewnętrzną, przy zachowaniu tej samej liczby światłowodów. Zwiększa to współczynnik upakowania światłowodów w kablu. Kable te charakteryzują się jednak mniejszą wytrzymałością mechaniczną i wymagają specjalnych procedur instalacyjnych.

Inną możliwością jest stosowanie kabli z wiązkami światłowodów i/lub włóknami o zredukowanej średnicy. Obecnie stosowane kable zawierają włókna o średnicy zewnętrznej 250 μm. Wielu producentów ma jednak w swojej ofercie kable z włóknami o średnicy zredukowanej do 200 μm, a nawet 180 μm. Pozwala to na produkcję kabli światłowodowych, które przy tej samej średnicy zewnętrznej zawierają znacznie więcej włókien.

Mikrokabel z 288 światłowodami o średnicy 250 μm będzie miał średnicę ok. 9,5 mm. Mikrokabel z 432 światłowodami o średnicy 200 μm będzie miał średnicę o około milimetr mniejszą. Warto podkreślić, że stosowanie włókien o średnicy 200 μm nie wymaga użycia specjalnych narzędzi do prac instalacyjnych (preparatyki włókien i ich spawania) ze względu na to, że nominalna średnica płaszcza w obu tych światłowodach pozostaje bez zmian.

Trwają również prace nad opracowaniem nowej kategorii światłowodów, których mniejsza jest nie tylko średnica zewnętrzna, ale również średnica płaszcza. Przykładem takiego włókna jest produkt opracowany przez chińskiego producenta YOFC (Yangtze Optical Fiber and Cable), charakteryzujący się średnicą zewnętrzną 160 μm oraz średnicą płaszcza zredukowaną do 80 μm. Takie światłowody wymagają odpowiednich narzędzi do łączenia (metodą spawania), dostosowanych do mniejszej średnicy płaszcza. Zmniejszenie średnicy płaszcza zwiększa także wrażliwość światłowodu na zjawiska makrozgięciowe, dlatego włókna te posiadają odporność na zgięcia analogiczną jak standardowe światłowody kategorii G.657B3.

Wszystkie te działania zmierzają do maksymalnego wykorzystania przestrzeni w kanalizacji teletechnicznej (zwiększenia gęstości upakowania włókien). Nabierają szczególnego znaczenia ze względu na rosnące zapotrzebowanie na światłowody, spowodowane budową sieci FTTH, oraz realizację przez infrastrukturę optyczną połączeń transmisji danych do urządzeń radiowych sieci 5G.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: