Orange dogadał się z Vodafone - startują testy wspólnej sieci

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange dogadał się z Vodafone - startują testy wspólnej sieci

Grupy Orange i Vodafone porozumiały się dzisiaj w sprawie budowy sieci Open RAN ze współdzieleniem RAN. Projekt pilotażowy jest realizowany na terenach wiejskich w Rumunii.

Pierwsze komercyjne stacje bazowe, które mają zostać wdrożone w ramach tej umowy zaczną działać w tym roku niedaleko Bukaresztu.

Orange i Vodafone pracują obecnie nad wyborem strategicznych dostawców dla tego pilota.

Orange i Vodafone przyznają, że testy Open RAN jako technologii wybieranej dla przyszłych sieci komórkowych w całej Europie mają doprowadzić w efekcie to powstania „bardziej odpornego i ożywionego łańcucha dostaw dostawców.” Korzystając z otwartej i zwirtualizowanej sieci RAN, Vodafone i Orange chcą mieć większą elastyczność podczas dodawania nowych stacji radiowych i modernizacji istniejących, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów i zużycia energii. Model ten ma w przyszłości posłużyć jako plan rozszerzenia sieci 4G i 5G na społeczności wiejskie w całej Europie.

Zgodnie z istniejącymi umowami udostępniania jeden operator jest zwykle odpowiedzialny za wszystkie części składowe danej stacji bazowej, przy czym obaj operatorzy korzystają z tego samego dostawcy sieci RAN lub wersji oprogramowania.

Testy rozwiązania Open RAN w działającej sieci będą kontynuowane przez cały 2023 r., co pozwoli na porównanie z obecnymi sieciami przed ewentualnym rozszerzeniem dostępności Open RAN na innych rynkach.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: