Orange potwierdza zmiany - blokada transmisji danych w roamingu to teraz 480 zł

Najważniejsze | Newsy | Promocje
Opinie: 0
Orange - roaming

Od 1 lipca 2022 Orange wprowadza zmiany w swojej ofercie roamingowej w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (tzw. Strefa 1). Operator podwyższy limity gigabajtów w planach taryfowych – nawet o 23 proc., obniży tzw. opłaty dodatkowe za połączenia głosowe z 16 do 12 gr za minutę, a cena za wysłanego SMS-a spada do 2 gr.

Zmiany dotyczą klientów indywidualnych i biznesowych. Zmiany obejmą także oferty na kartę, Orange Flex i nju. Szczegóły są tutaj.

Klient może sprawdzić swój nowy bezpłatny Limit GB w UE w aplikacji Mój Orange lub wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści ILE pod numer 8095.

Zmiany w roamingu w Strefie 1 od 1 lipca 2022 r. - szczegóły

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, informujemy, że 1 lipca 2022 zmianie ulegną Cenniki usług w roamingu dla klientów indywidualnych ofert na abonament. Zmiany polegają na:

1.
a) podwyższeniu Limitów GB w roamingu w Strefie 1 wynikających z Polityki Uczciwego Korzystania w poszczególnych planach taryfowych,
b) obniżeniu do 0,01132 zł brutto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 po wykorzystaniu na danym numerze Limitu GB w danym okresie rozliczeniowym. Dzięki temu cena 1 GB (1024 MB) od 1 lipca 2022 wyniesie tylko 11,59 zł brutto.
c) obniżeniu do 0,01132 zł brutto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać doliczone w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie 1.
d) obniżeniu do 0,1245 zł brutto opłat dodatkowych za minutę wykonanego połączenia głosowego w Strefie 1, które mogą zostać doliczone w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie 1.
e) obniżeniu do 0,0226 zł brutto opłat dodatkowych za wysłaną wiadomość SMS w Strefie 1, które mogą zostać doliczone w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie 1.

2. Dodatkowo do Cenników zostaną dodane postanowienia dotyczące nowego progu blokady transmisji danych w roamingu po przekroczeniu kwoty 480 zł w cyklu rozliczeniowym i sposobów wyłączenia tej blokady. Zmienione postanowienia mają następującą treść: „Dalsza transmisja danych będzie możliwa dopiero po wysłaniu SMS-a o treści AKT DALEJ pod bezpłatny numer 80321. Wysłanie SMS-a uruchomi dalszą transmisję danych w roamingu do kwoty 480 zł. Wyłączenia ograniczenia do kwoty 480 zł można dokonać w dowolnym momencie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Orange lub poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści AKT DALEJ BEZ GRANIC pod bezpłatny numer 80321”.

3. Ponadto, do Cenników zostaną dodane postanowienia dotyczące jakości usług w sieciach naszych partnerów roamingowych o treści:

„Jakość świadczonych w roamingu usług telekomunikacyjnych może być inna niż w naszej sieci i nie zależy od nas. Prędkość przesyłania danych w roamingu w związku z korzystaniem z usług dostępu do Internetu zależy między innymi od takich czynników, jak obciążenie stacji nadawczej partnera roamingowego, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, technologii stosowanej przez partnera roamingowego czy maksymalnych prędkości dostępnych w urządzeniach, z których Państwo korzystacie, a także od warunków atmosferycznych i topografii terenu. Nie stosujemy mechanizmów pogarszających jakość usług w roamingu w sieciach naszych partnerów roamingowych, w szczególności w zakresie przepustowości transmisji danych, dostępnych technologii czy zasięgu sieci partnerów roamingowych. Dostępne technologie świadczenia usług w roamingu w danym kraju dla Państwa są na bieżąco aktualizowane na stronie www.orange.pl w dokumencie: Dostępność roamingu w Orange Polska (Lista krajów i operatorów).”

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, nie stanowią podwyżki cen i zostaną dokonane automatycznie w dniu 1 lipca 2022 r. W przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do 1 lipca 2022 r.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku Orange przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: