Orange zmieni regulamin oferty Internet Mobilny

Newsy
Opinie: 0
Orange zmieni regulamin oferty Internet Mobilny

23 czerwca Orange zmieni regulamin oferty Internet Mobilny. Do regulaminu zostanie dodana nowa usługa, która będzie blokować automatyczną aktywację i odnawianie się w kolejnych cyklach rozliczeniowych zapasowego Pakietu danych na konto.

W regulaminie zostanie dodane:

„W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć zapasowy Pakiet danych na konto, wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści BLOKUJ na numer 80148. Spowoduje to blokadę automatycznej aktywacji zapasowego Pakietu danych na konto do końca trwania Państwa umowy i nie będzie możliwe ponowne jego włączenie.”

Powyższa zmiana jest zmianą na korzyść, więc po zerwaniu umowy przez klienta operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: