Orange wyhamowuje zwolnienia

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Orange wyhamowuje zwolnienia

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2022-2023, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników.

W latach 2020-2021 z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać 2 100 pracowników.

W latach 2018-2019 z dobrowolnych odejść mogło skorzystać 2 680 pracowników.

Umowa Społeczna na lata 2022-2023 określa m.in. wielkość odejść dobrowolnych na najbliższe 2 lata na poziomie 1400 osób oraz pakiet finansowy dla pracowników odchodzących z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych.

Przewiduje także możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych o 4% w roku 2022 i nie mniej niż 4% w roku 2023.

Podwyżki wynagrodzeń obejmą od 1 sierpnia nie mniej niż 45% pracowników (pracodawca proponował 35%).

Pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę, stwarza możliwości skorzystania z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy.

W trakcie 20-dniowych negocjacji m.in. ograniczono ilość pracowników, którzy odejdą z Orange w najbliższych dwóch latach. Uzgodniono, że z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników (760 w 2022 i 640 w 2023 roku). Pierwotne wystąpienie pracodawcy dotyczyło 1725 pracowników.

Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu)
2020 2021
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw.
Orange Polska 11 885 11 219 11 047 11 048 10 827 10 583 10 312
50% pracowników  Networks 330 330 335 333 349 332 327
Razem 12 215 11 549 11 382 11 381 11 176 10 915 10 639

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: