Deutsche Telekom walczy o kolejne pasma dla 5G - dla siebie i pozostałych operatorów z Europy

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Deutsche Telekom walczy o kolejne pasma dla 5G

Deutsche Telekom postuluje uwolnienie kolejnych zakresów częstotliwości dla niemieckich (i nie tylko) operatorów. W Niemczech 250 MHz pasma jest zarezerwowane przez organy regulacyjne do innych zastosowań, na przykład dla przemysłu prywatnego lub wojska. Obecnie wszyscy operatorzy telefonii komórkowej w Niemczech mają do dyspozycji 990 MHz spektrum w różnych pasmach. DT ocenia, że obecna sytuacja stawia niemieckich operatorów sieci w wyraźnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z operatorami w sąsiednich krajach Europy.

Aby zapewnić, że DT będzie mogło nadal oferować wysoką jakość w przyszłości, to tak jak inni europejscy operatorzy, będzie potrzebować dodatkowych zasobów widma, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów telefonii komórkowej. Widmo jest towarem deficytowym i musi być dzielone między wielu graczy.

W 2021 r. sieć komórkowa Deutsche Telekom (a dokładniej jej 53 mln klientów) przesłała 1,83 miliarda gigabajtów danych. To około 230 mln gigabajtów więcej niż rok temu. Całkowity ruch danych w sieci komórkowej wzrósł dziewięciokrotnie w latach 2015-2021. Zakładając brak zmian w zachowaniu konsumentów, Deutsche Telekom spodziewa się rocznej stopy wzrostu na poziomie 30-40 procent.

W Niemczech krajowy plan częstotliwości określa, kto może korzystać z jakich częstotliwości. Plan częstotliwości określa, które pasma częstotliwości są przypisane do jakich aplikacji. Plan opiera się na wynikach Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC). Uchwały przyjęte w WRC stanowią podstawę do ustalenia na poziomie europejskim harmonizacji warunków technicznych korzystania z poszczególnych pasm częstotliwości. Ta harmonizacja ułatwia międzynarodową koordynację pasm częstotliwości i umożliwia wykorzystanie ekonomii skali przy zakupie infrastruktury oraz urządzeń końcowych (także ich dostępności).

W 2019 roku Deutsche Telekom z powodzeniem nabył licencje na pasma 2,1 GHz i 3,6 GHz, na których obecnie działają usługi 5G Telekom. Do tego dochodzą dalsze pasma częstotliwości, które są obecnie przydzielone do usług łączności ruchomej i są intensywnie wykorzystywane w innych technologiach łączności ruchomej, takich jak LTE lub GSM.

Częstotliwości poniżej 700 MHz

Częstotliwości poniżej 1 GHz oferują ogromny potencjał, jeśli chodzi o zapewnienie zasięgu na dużych obszarach kraju. Częstotliwości te są zatem szczególnie odpowiednie do wdrażania 5G na obszarach wiejskich. W szczególności dotyczy to pasma od 470 do 694 MHz. Jest ono obecnie używane do nadawania radia naziemnego.

Dodatkowe widmo 6 GHz

Wraz z rosnącym popytem na obszarach wiejskich, w przyszłości niezbędne będą dodatkowe przepustowości na obszarach miejskich, aby poradzić sobie z rosnącym natężeniem ruchu danych mobilnych. Jedynym sposobem na zaoferowanie dodatkowych przepustowości 5G na obszarach miejskich jest wykorzystanie widma w paśmie 6 GHz – w szczególności częstotliwości z górnego końca tego pasma między 6425 a 7125 MHz. To pasmo wysokich częstotliwości ma tę zaletę, że oferuje obfite, ciągłe widmo, co pozwala na szczególnie wysokie szerokości pasma. Użytkownicy 5G korzystają w ten sposób z prędkości pobierania, które mogą z łatwością osiągnąć ponad 1000 Mbit/s. Biorąc to pod uwagę, korzystanie z tego pasma jest szczególnie odpowiednie dla gęsto zaludnionych obszarów o dużej koncentracji ludzi.

Według Deutsche Telekom na konferencji WRC-23 (w listopadzie i grudniu przyszłego roku) niezwykle ważne jest zatem, aby przedstawiciele niemieckich decydentów i regulatorów poparli przydział pasma od 470 do 694 MHz dla usług mobilnych. Podobnie ważne jest, aby zagwarantować korzystanie z górnego pasma 6 GHz dla publicznej usługi ruchomej. Jest to konieczne do osiągnięcia celów w zakresie zasięgu 5G ustalonych na poziomie krajowym i europejskim.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: