PLAY nadal broni Huawei - wykluczenie to opóźnienia i spadek jakości 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
PLAY nadal broni Huawei - wykluczenie do opóźnienia i spadek jakości 5G

PLAY w swoim sprawozdaniu z działalności Grupy poruszył temat ryzyka związanego z wykluczeniem Huawei z polskiego rynku 5G.

PLAY ocenił udział sprzętu Huawei w swojej sieci jako „relatywnie wysoki”.

Operator tak opisuje swoją aktualną sytuację związaną z tym ryzykiem:

Ryzyko związane z wykluczeniem Huawei z polskiego rynku 5G

Huawei jest jednym z głównych dostawców sprzętu telekomunikacyjnego dla Spółki. Play obecnie korzysta z usług dwóch dostawców sieci dostępowej: Huawei i Ericsson. Proponowane obecnie zmiany do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa umożliwiają uznanie wybranego podmiotu jako dostawcy wysokiego ryzyka.

W przypadku gdy Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa uzna Huawei za dostawcę wysokiego ryzyka projektowane jest zobowiązanie operatorów telekomunikacyjnych do zaprzestania kupowania rodzajów sprzętu tego dostawcy określonych w decyzji, jak również do wycofania dotychczas używanego przez operatora sprzętu tych rodzajów w ciągu 7 lat.

Wymiana części infrastruktury telekomunikacyjnej i ograniczenie zakresu możliwych do wykorzystania dostawców tej infrastruktury może doprowadzić do dalszego opóźnienia planów wdrożenia technologii 5G, wzrostu cen budowy tej technologii oraz obniżenia jakości usług świadczonych w sieci 5G.

W ramach dywersyfikacji dostawców sprzętu Spółka rozpoczęła wdrożenie niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, które jest objęte obecnym planem inwestycyjnym.

PLAY przyznaje w sprawozdaniu, że nadal korzysta i kupuje nowy sprzętu Huawei:

W 2022 r. Grupa podejmowała również działania rozwojowe skierowane na optymalizację zużywanej energii, m.in. z wykorzystaniem platformy PowerStar zakupionej od Huawei jak również testowała nowe rozwiązania w części sieci Play opartej na sprzęcie Ericsson.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: