Play zmienia ceny w roamingu UE

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Play - zmiany w roamingu UE od 1 lipca 2022 r.

1 lipca 2022 r. Play wprowadzi zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

Zmiany w roamingu UE:

 • niższe opłaty:
  • naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01131520 zł za 1 MB (11,59 zł za GB tj. 1024 MB)
  • za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01131520 zł za 1 MB (11,59 zł za GB tj. 1024 MB)
  • za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,02 zł za minutę połączenia
  • za połączenie wykonane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,12 zł za minutę połączenia
  • za SMS-a wysłanego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł.
 • w związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Limity dla poszczególnych taryf jest w załączeniu poniżej.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa tj. wejścia w życie 1 lipca 2022 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Osoby, które nie akceptują powyższych zmian mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Można to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu umowy klient otrzymał ulgę operator może dochodzić od niego opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: