PLAY ma 3226 stacji 5G Legacy - są wyniki za I kw.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
PLAY ma 3226 stacji 5G Legacy - są wyniki za I kw.

PLAY podał swoje wybrane wyniki za I kw. 2022 r.

 

Przychody Play w Q1 2022 wyniosły PLN 1.77 miliarda, co oznacza spadek o 1.9% rok-do-roku, głównie ze względu na dwie obniżki stawek MTR z 1 lipca 2021 r. i 1 stycznia

2022 r.

 

Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych (z wyłączeniem M2M) (+6% r/r) osiągnęła poziom 16,09 mln.

 

Liczba aktywnych klientów mobilnych (+5% r/r) wyniosła 12,473 mln. Aktywna baza klientów P4 zwiększyła się o 344 tysiące w Q1 2022 w porównaniu do spadku o 23 tysiące w Q1 2021. W segmencie klientów kontraktowych, baza aktywna zwiększyła się o 43 tysiące w ciągu kwartału. Aktywna baza klientów prepaid wzrosła o 301 tysięcy, który to wzrost wynikał głównie z inicjatywy podjętej pod koniec lutego br., mającej na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy (117 tysięcy aktywnych kart według stanu na koniec marca 2022r. stanowiły darmowe karty SIM rozdane uchodźcom).

 

O 81% r/r wzrosła liczba abonentów usług dla domu (Play NOW TV i FBB) - do 293 tys.

 

W segmencie Home (TV Box i internet stacjonarny), baza subskrybentów urosła o 26 tysięcy w pierwszym kwartale 2022.

 

ARPU klientów usług mobilnych w Q1 2022 odnotowało wzrost o 2.4%.

 

W I kw. nastąpił wzrost przychodów z usług mobilnych (+5,5% r/r) do 1,05 mld zł.

 

Przychody z innych usług (głownie z tytułu interconnect, segmentu Home i spółki zależnej Play, 3S) spadły (o 21.4%) w pierwszym kwartale 2022 (w porównaniu do spadku o 13.3% w Q4 2021), głównie ze względu na dwie następujące po sobie obniżki regulowanych stawek MTR mających miejsce 1 lipca 2021r. i 1 stycznia 2022r.

 

Przychody z działalności podstawowej: spadły w Q1 2022 o 33.0% rok-do-roku, w wyniku spadku EBITDAaL i wyższej amortyzacji (+35.7%) odzwierciedlającej wyższe nakłady na rozwój sieci.

 

W porównaniu do Q1 2021r., w Q1 2022 capex wzrósł o 12.9% lub PLN 21 milionów.

 

W Q1 2022 Play rozszerzył swoją sieć o 99 aktywnych stacji bazowych (do łącznie 9,866 aktywnych stacji w całym kraju) co pozwoliło na objęcie 99.7% i 99.4% populacji Polski odpowiednio siecią 2G/3G i 4G LTE. Własna sieć 2G/3G/4G uzupełniona jest umową roamingu krajowego z Orange SA (przedłużoną do 2025 w dniu 7 czerwca 2021 r.). W Q1 2022 Play kontynuował podnoszenie standardu sieci do technologii 5G w oparciu o częstotliwość 2100MHz i model dynamicznego współdzielenia częstotliwości (tzw. 5G Legacy). Na koniec marca 2022 r. 3226 stacji bazowych w 16 województwach działało w standardzie 5G Legacy, co stanowiło pokrycie 41% populacji.

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: