PLAY musiał dopłacić kolejne miliony

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Play: korekta deklaracji podatku u źródła za rok 2017

8 stycznia 2021 r.  PLAY złożył deklarację korygującą podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, Play wpłacił na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 13.665.779 PLN plus 4.194.454 PLN odsetek ustawowych.

Złożona korekta odzwierciedla ustalenia doręczonego w dniu 7 stycznia 2021 r. wyniku kontroli celno-skarbowej ww. rozliczeń prowadzonej przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. W wyniku kontroli organ uznał, że Play był zobowiązany do poboru podatku od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji z zastosowaniem stawki 5%.

Pozostałe informacje na temat rozliczeń podatkowych Play:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: