PLAY zaprzecza zarzutom i nie chce DVB-H

Newsy
Żródło: PLAY
Opinie: 0

PLAY wydał oświadczenie dotyczące wszęcia postępowania przez UOKiK przeciw czterem polskim operatorom komórkowym:

W dniu 21 września 2010 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) zawiadomił P4 Sp. z o.o. (P4 lub Spółka) o wszczęciu z urzędu postępowania antymonopolowego przeciwko Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz P4 w związku z podejrzeniem zawarcia na krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej porozumienia polegającego na dokonywaniu przez ww. operatorów uzgodnień mających wpływ na kształtowanie relacji ze spółką Info-TV-FM sp. z o.o., dostawcą usług telewizji mobilnej za pośrednictwem technologii DVB-H, która obsługiwana jest obecnie wyłącznie przez 6 modeli telefonów.

Objęcie postępowaniem antymonopolowym P4 jest prawdziwym zaskoczeniem dla Spółki, która w toku trwającego prawie rok postępowania wyjaśniającego wszczętego w tej sprawie przez Prezesa UOKIK jeszcze w grudniu 2009 roku przedstawiała rzetelne dowody oraz wyjaśnienia zaprzeczające uczestniczeniu P4 w jakichkolwiek uzgodnieniach tego rodzaju.

P4 będzie w pełni współpracować z Prezesem UOKIK w toku wszczętego postępowania antymonopolowego aby w jeszcze szerszym zakresie przedstawić argumenty wskazujące na brak naruszenia prawa konkurencji przez Spółkę oraz ustosunkować się do zebranego przez Prezesa UOKIK materiału dowodowego na etapie postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowo, P4 pragnie podkreślić, że od marca 2009 roku w sposób jednoznaczny realizuje strategię, która zakłada nieangażowanie się w obszar związany z technologią DVB-H z uwagi na brak niezbędnego w tym zakresie wsparcia ze strony producentów telefonów oraz niezadowalający dla P4 wynik rozmów prowadzonych z Info-TV-FM Sp. z o.o. na temat założeń funkcjonowania usługi w technologii DVB-H.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: