Plus i PLAY liderami polskiego rynku komórkowego pod względem przychodów

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Plus i PLAY liderami polskiego rynku komórkowego pod względem przychodów

Plus w swoim raporcie podał wybrane dane dotyczące polskiego rynku telefonii komórkowej. Większość liczb pochodzi z raportów firmy PMR.

Telefonia mobilna pozostaje pod względem wartościowym największym segmentem polskiego rynku telekomunikacyjnego, stanowiąc blisko 57% jego wartości w 2023 roku. PMR prognozuje, że w 2023 roku wartość rynku telefonii komórkowej w Polsce, wyrażona jako całkowite przychody operatorów z usług detalicznych i hurtowych (z uwzględnieniem wpływów ze sprzedaży sprzętu i innych przychodów), wyniosła ok. 29 mld zł (+4,5% r/r).

Wartość średniego przychodu na kartę SIM telefonii komórkowej (ARPU na SIM) w minionych latach systematycznie spadała w efekcie przede wszystkim presji konkurencyjnej stymulowanej regulacyjnymi obniżkami hurtowych stawek za zakańczanie połączeń głosowych i tekstowych (MTR) oraz regulacjami w obrębie roamingu międzynarodowego. PMR szacuje, że w 2023 roku średni przychód w przeliczeniu na kartę SIM na rynku detalicznym, wyłączając nisko marżowe karty M2M, wynosił 27,8 zł, co stanowi jeden z najniższych poziomów pośród krajów członkowskich UE. Warto podkreślić, że 2023 to trzeci rok z rzędu, kiedy poziom ARPU na kartę SIM na rynku detalicznym pozostaje w trendzie wzrostowym.

Przełamanie długoletniego trendu spadkowego na poziomie ARPU wynika ze zmian taktyk ofertowych poszczególnych operatorów MNO odnotowanych w ostatnich latach. Od 2019 roku jednym z najważniejszych trendów na polskim rynku telefonii komórkowej pozostaje sukcesywne wprowadzanie korekt cenników według strategii more-for-more, polegającej na oferowaniu większych pakietów danych w zamian za wyższe ceny. Do tej pory telekomy przez szereg lat prowadziły agresywną wojnę cenową, czego efektem jest obecny, najniższy w Europie, poziom cen za usługi telekomunikacyjne. Aktualnie strategie głównych mobilnych operatorów telekomunikacyjnych zwracają się w kierunku budowania wartości oraz wzrostu przychodów i rentowności, co jest w znacznej mierze związane z prowadzonymi na szeroką skalę inwestycjami infrastrukturalnym w częstotliwości i sieci LTE i 5G, jak również utrzymującą się w latach 2022- 2023 wysoką presją inflacyjną na koszty.

W opinii Plusa jest to bardzo pozytywna zmiana, która powinna korzystnie przełożyć się na wartość rynku telefonii komórkowej w kolejnych latach, umożliwiając tym samym kontynuację inwestycji nakierowanych na poszerzanie zasięgu i przepustowości sieci mobilnych w celu sprostania rosnącemu popytowi na transmisję danych.

Efekty wprowadzonych zmian w poziomach cen wyraźnie odzwierciedlają się w wartości detalicznego rynku telefonii komórkowej. Wg szacunków PMR ten segment rynku telekomunikacyjnej konsekwentnie rośnie od 2019 r. i w 2023 r. wart był 17,6 mld zł (+5,6% r/r) w 2023 r. Zdecydowaną większość wartości, bo aż 83%, generują klienci kontraktowi.

Coraz wyraźniejszym trendem rynkowym jest dynamiczny wzrost wykorzystania mobilnego Internetu w smartfonach. Jest to pochodna rosnącej penetracji baz klientów sieci mobilnych smartfonami, jak również systematycznej poprawy parametrów jakościowych sieci, m.in. na skutek wykorzystania technologii 5G. Według PMR całkowity ruch w ramach mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych wzrósł w 2023 roku o blisko 17% r/r do poziomu 9,8 mln GB i równolegle rośnie średnie miesięczne zużycie danych. W 2022 r. klient sieci komórkowej zużywał średnio 12,3 GB - to blisko dwukrotnie więcej niż w 2019 roku.

W latach 2022-2023 na rynku telekomunikacyjnym istotne było również dynamiczny wzrost przychodów operatorów ze sprzedaży sprzętu. Według raportu PMR przychody te osiągnęły poziom 6,6 mld zł w 2022 r. oraz 7,5 mld zł w 2023 r., w obu latach notując wzrosty r/r rzędu 14% r/r. Zgodnie z prognozami PMR dynamika tych wzrostów ulegnie w najbliższych latach osłabieniu, jednak nadal będzie istotna, osiągając CAGR 2023-2028 na poziomie 6,2% i generując 9,5 mld zł przychodów w 2028 roku. Jedną z przyczyn takich wzrostów jest rosnące zainteresowanie urządzeniami z wyższej półki cenowej, które są już kompatybilne z 5G.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: