Plus umożliwia zwrot niewykorzystanych środków

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Plus umożliwia zwrot niewykorzystanych środków

Polkomtel ogłosił wprowadzenie możliwości zwrotu niewykorzystanych środków dla abonentów korzystających z usług przedpłaconych. Dzięki temu, abonenci będą mogli odzyskać niezużyte środki na swoich kontach.

Zwrot niewykorzystanych środków z kont abonentów oferty na Kartę oraz Mix dotyczy wyłącznie tej części zgromadzonych środków, które pochodzą bezpośrednio z dokonanych przez abonenta zasileń, nie obejmuje zaś środków bonusowych lub promocyjnych przyznanych przez operatora. 

Zwrot środków możliwe jest w przypadku:

 •  rozwiązania umowy, w tym przeniesienia przydzielonego numeru telefonu do innego operatora;
 •  upływu okresu ważności dla usług wychodzących i przychodzących;
 •  przeniesienia przydzielonego numeru telefonu z oferty na Kartę oraz Mix do oferty abonamentowej sieci Plus.

Abonent ma 90 dni, od wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych powyżej, na złożenie dyspozycji o zwrot środków

Polkomtel pobiera opłatę manipulacyjną związaną z obsługą wniosku o zwrot środków w wysokości:

 • w przypadku zwrotu w formie przelewu na numer rachunku bankowego - 20 zł (brutto)
 • w przypadku zwrotu w formie przekazu pocztowego:
  • zwrot w wysokości do 120 zł – 27 zł (brutto)
  • zwrot w wysokości od 120,01 zł do 500 zł – 29 zł (brutto)
  • zwrot w wysokości od 500,01 zł do więcej – 31 zł (brutto)
 • W przypadku przeksięgowania środków na inny numer w sieci Plus oraz przelewu charytatywnego na cele statutowe Fundacji Polsat, opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

Szczegółowe warunki uzyskania zwrotu zostały ustalone i opisane w regulaminie zamieszczonym poniżej.

W marcu tego roku Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję UOKiK z 2020 r., który nałożył na Polkomtel karę ponad 20 mln zł za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Operator stosował postanowienia dotyczące anulowania niewykorzystanych środków na kontach prepaid po okresie ważności usług wychodzących. Więcej tutaj

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: