Poczta Polska kupuje kolejne drukarki do e-Doręczeń

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Poczta Polska inwestuje ponad milion złotych w drukarki i przygotowuje się do świadczenia usługi e-Doręczeń

Poczta Polska, w ramach przygotowań do e-Doręczania, podpisała umowę z Canonem na zakup dwóch wysokowydajnych, kolorowych, przemysłowych drukarek dla pocztowych Ośrodków Wydruku i Konfekcjonowania w Łodzi i Pile. Kontrakt obejmujący również dwuletnią obsługę serwisową sprzętu, został podpisany w lipcu br. i opiewa na kwotę 1,1 mln zł netto.

Poczta Polska od 5 października br. uruchomi nowe usługi publiczne tj.:

  • publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) – tzw. usługę zaufania polegającą na wysyłaniu wiadomości między nadawcą i odbiorcą poprzez system teleinformatyczny zaufanej strony trzeciej, który to system zapewnia bezpieczeństwo przesyłki, jej integralność (niezmienność od początku do końca trwania usługi), Usługa dostępna zarówno dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów niepublicznych (obywateli i przedsiębiorców.
  • publiczną usługę hybrydową (PUH) – usługę polegającą na przyjęciu przesyłki z korespondencją w formie elektronicznej, jej automatycznym wydrukowaniu i zakopertowaniu, a następnie jej przemieszczeniu i doręczeniu w formie papierowej do adresata. Nadawcą PUH może być tylko podmiot publiczny.

Nowe usługi świadczone w ramach e-Doręczenia pozwolą zastąpić tradycyjny papierowy list urzędowy, pismem wysyłanym w formie elektronicznej. Operator Wyznaczony, którego rolę pełni Poczta Polska, ma zapewnić błyskawiczną i bezpieczną wymianę korespondencji pomiędzy jednostkami administracji państwowej a obywatelami i przedsiębiorcami. W usługach realizowanych w ramach e-Doręczenia będą generowane dowody nadania i odbioru, tak jak w przypadku listu poleconego tradycyjnego. Wdrażanie systemu ma przebiegać etapowo. Od 5 października br. możliwe będzie założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych. Administracja rządowa oraz instytucje takie jak ZUS, KRUS i NFZ zaczną stosować tę formę komunikacji od 5 lipca 2022 r. Jednostki samorządu terytorialnego dołączą do e-Doręczenia nieco później - zgodnie z harmonogramem wynikającym z ustawy. Osobom, które z różnych względów nie zdecydują się na w pełni elektroniczną usługę, Poczta zapewni publiczną usługę hybrydową.

Poczta Polska zapewnia, że wydruk przesyłek cyfrowych w ramach publicznej usługi hybrydowej odbywać się będzie w sposób bezpieczny – automatycznie, podobnie jak umieszczenie ich w kopertach przed wysłaniem. Specjalistyczne urządzenia, którymi dysponuje Spółka, znajdują się w centrum wydruku, czyli w wydzielonej strefie z ograniczonym dostępem tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Oznacza to, że pracownicy spółki nie będą mieli wglądu do korespondencji urzędowej.

Zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych usługi realizowane w ramach e-Doręczenia dla obywateli świadczone są nieodpłatnie.

Ośrodki Wydruku i Konfekcjonowania, których infrastruktura technologiczna jest stale rozwijana, stanowią jedno z najistotniejszych ogniw świadczenia publicznej usługi hybrydowej. Sieć ta będzie odpowiedzialna za produkowanie i wprowadzanie do obrotu pocztowego przesyłek przetwarzanych z formy elektronicznej na papierową. Dzięki zakupowi nowych, wysokowydajnych drukarek przemysłowych, ośrodki zyskają możliwość wydruku pełnokolorowego w rozdzielczości 2400x2400 dpi o szybkości 102 stron A4 na minutę. Maksymalne miesięczne obciążenie dla pojedynczego urządzenia to 1 800 000 str. A4.

W ramach rozwoju usług wydruku i konfekcjonowania oraz odtworzenia parku maszyn w Ośrodkach Wydruku i Konfekcjonowania, Poczta Polska już w 2019 r. zainwestowała w wysokowydajne drukarki monochromatyczne. Kontrakt z firmą Canon na dostawę urządzeń oraz obsługę serwisową opiewał wówczas na kwotę 2,4 mln zł netto.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: