Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za fałszywe połączenia i wiadomości SMS

Newsy
Opinie: 0
Od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności za fałszywe połączenia i wiadomości SMS

Rząd chce nałożyć na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki związane ze zwalczaniem nadużyć w komunikacji elektronicznej. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w III/IV kw. 2022 r.

Operatorzy będą zobowiązani do:

1) podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom w komunikacji elektronicznej;

2) blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK;

3) blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

UKE będzie prowadziło wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych.

Zespół CSIRT NASK będzie monitorował występowanie smishingu i przekazywał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wzorce wiadomości wskazujące na wystąpienie smishingu.

Dostawcy poczty elektronicznej dla co najmniej 500.000 użytkowników, 500.000 aktywnych kont lub podmiotów publicznych będą obowiązani stosować mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.

 

Od 2 dni trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o nadużyciach w komunikacji elektronicznej.

 

W ustawie są także zapisane kary dla łamiących przepisy zapisane w ustawie:

Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody dopuszcza się:

1)         inicjowania wysyłania lub odbierania komunikatów elektronicznych lub połączeń głosowych w sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub programów, których celem nie jest skorzystanie z usługi telekomunikacyjnej, lecz ich zarejestrowanie na punkcie połączenia sieci telekomunikacyjnych bądź przez systemy rozliczeniowe,

2)         wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), w których podszywa się pod inny podmiot, w celu nakłonienia odbiorcy tej wiadomości do określonego działania, w szczególności przekazania danych osobowych, nieświadomego rozporządzenia majątkiem, przekierowania na stronę www, żądania kontaktu telefonicznego lub instalacji oprogramowania,

3)         nieuprawnionego posłużenia się przy wywoływaniu połączenia głosowego informacją adresową wskazującą na inną osobę lub jednostkę organizacyjną, służącego podszyciu się pod inny podmiot w celu nakłonienia odbiorcy tego połączenia do określonego działania, w szczególności przekazania danych osobowych lub instalacji oprogramowania

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: