Polska może zostać pełnoprawnym członkiem IRG

Newsy
Żródło: URT
Opinie: 0

W dniach 10-11 września 2001 roku Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji Marek Zdrojewski uczestniczył w Luxemburgu w spotkaniu IRG (The Independent Regulators Group) - Niezależnej Grupy Regulatorów. Było to pierwsze tego typu spotkanie Prezesa URT z szefami organów regulacyjnych krajów należących do Unii Europejskiej, z tego też powodu jedne z ważniejszych w dotychczasowej współpracy zagranicznej.

IRG -została założona w 1997 r. w Paryżu i obecnie skupia wszystkie organy regulacyjne krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz dodatkowo z Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Islandii.
Cele jakie stawia przed sobą IRG, to dzielenie się wzajemnym doświadczeniem pomiędzy Regulatorami europejskimi, mające na celu harmonizację praktyk regulacyjnych w Europie. IRG jest, grupą skupiającą szefów wszystkich europejskich instytucji regulujących rynki telekomunikacyjne. Ze względu na swój skład grupa ma olbrzymi wpływ na Komisję Europejską, a tym samym na kształt prawa europejskiego w dziedzinie telekomunikacji. Członkostwo w grupie nie jest jednak tożsame z członkostwem w Unii Europejskiej, ale może je wyprzedzać. Aby zostać członkiem IRG, regulator narodowy musi spełnić określone "kryteria niezależności", m.in.: niezależność od innych instytucji rządowych, posiadanie odpowiednich kompetencji i narzędzi do wykonywania swoich zadań, niezależność finansowa, profesjonalność i bezstronność personelu, prawna możliwość odwołania się od decyzji regulatora, niezależność w zakresie prowadzonej współpracy międzynarodowej. 

Podczas pierwszego spotkania z prezesami organów regulacyjnych krajów kandydujących do UE, Prezes Marek Zdrojewski dokonał prezentacji Urzędu Regulacji Telekomunikacji, wskazując jednocześnie na spełnienie podanych "kryteriów niezależności". 
Prezes niemieckiego organu regulacyjnego REGT, Matthias Kurth, który pełni obecnie funkcję przewodniczącego IRG, zaproponował obecnym na spotkaniu krajom kandydującym, współpracę merytoryczną w grupach roboczych, których prace będą finansowane z programów pomocowych UE. Określono również tematy prac: przyszły kształt prawny regulacji europejskich w dziedzinie telekomunikacji, zagadnienia dotyczące połączeń międzyoperatorskich, regulacji taryf, dostępu do pętli lokalnej, regulacyjnych zagadnień księgowania kosztów, telefonii głosowej i usługi powszechnej, licencjonowania oraz zagadnień związanych z numeracją. 
Jeżeli w trakcie kolejnych spotkań roboczych okaże się, że URT spełnia "kryteria niezależności" określone przez IRG i stosuje w praktyce przepisy prawa dla regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, to może stać się pełnoprawnym członkiem IRG na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dla naszego rynku telekomunikacyjnego byłoby wydarzeniem o ogromnym, pozytywnym znaczeniu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: