W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

Newsy
Opinie: 0
W quadruple play rządzi Orange, w triple play UPC, w double play PLAY, a w quintuple play INEA

UKE opublikowało doroczny raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 r.

Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2021 r. nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 40,8 mld zł. Inwestycje telekomunikacyjne kształtowały się na poziomie 8,9 mld zł.

W ostatnich latach systematycznie wzrastała penetracja usługami dostępu do internetu szerokopasmowego w Polsce. Z usług internetu stacjonarnego w 2021 r. korzystało 59,8% gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o 3,1 p.p. wobec poprzedniego roku.

Najpopularniejszą technologią stacjonarną nadal były łącza telewizji kablowej, których udział w strukturze użytkowników wyniósł 33,8%. Kable są jednak sukcesywnie i w dość szybkim tempie wypierane przez światłowody, za pomocą których oferowano w 2021 r. dostęp dla 32,9% użytkowników.

Internet znacząco przyśpiesza, coraz popularniejsze stają się usługi świadczone na łączach o wysokich przepływnościach. Z internetu o przepływności minimum 100 Mb/s skorzystało w 2021 r. już 66,6% użytkowników internetu stacjonarnego, a liczba łączy o najwyższych przepływnościach (minimum 1 Gb/s) w przeciągu dwóch ostatnich lat podwoiła się.

Internet mobilny w postaci dedykowanych urządzeń typu modemy, karty, klucze, używany był przez 51% użytkowników internetu ogółem. Udział ruchu 4G w całości danych przesyłanych przez mobilne łącza internetowe wyniósł w 2021 r. 45,2%.

Polska była jednym z trzech krajów UE, gdzie ceny usług dostępu do internetu stacjonarnego były najniższe.

Z roku na rok telefonia stacjonarna traci na popularności wśród użytkowników w Polsce. W 2021 r. z usług tych korzystało niewiele ponad 2,7 mln abonentów, o 12,4% mniej niż w roku poprzednim. Przychody ze świadczenia usług wyniosły niecałe 1,2 mld zł, o 12% mniej w porównaniu do 2020 r. Stale maleje penetracja usługami (łączami) telefonii stacjonarnej. W ubiegłym roku wskaźnik procentowy dla całego kraju wyniósł 7,6%, o 10,9% mniej w porównaniu do 2020 r. Całkowity czas trwania połączeń telefonicznych wyniósł około 3,9 mld minut, o 12% mniej w porównaniu do poprzedniego roku.

Rynek telefonii stacjonarnej należy do jednych z najtańszych w Unii Europejskiej.

Tradycyjne usługi telefonii stacjonarnej nadal wypierane są przez telefonię VoIP, która w 2021 r. stanowiła prawie 49% całości usług głosowych świadczonych w sieciach stacjonarnych2 pod względem liczby użytkowników.

Biorąc pod uwagę przychody, VoIP stanowił 21% tych usług. Ponad 94% całości przychodów z VoIP pochodziło od użytkowników, którym świadczone były one na podstawie abonamentu. 80,2% odbiorców usług telefonii VoIP stanowili użytkownicy indywidualni.

Telefonia ruchoma stanowiła 1/3 wartości rynku telekomunikacyjnego. W 2021 r. przychody z usług wzrosły o 7%, do 13,4 mld zł. Utrzymał się trend wzrostowy liczby użytkowników, łączna liczba kart SIM wyniosła ponad 56 mln, z czego 10% stanowiły karty M2M. Te ostatnie odnotowały wzrost o 1,2 mln w porównaniu do 2020 r.

Zmiany zapowiadają się również w zakresie usługi krótkich wiadomości tekstowych. Dane z 2021 r. pokazują duży wzrost zainteresowania wiadomościami RCS (221 mln wysłanych wiadomości), które mogą w przyszłości zastąpić tradycyjne SMS-y. Coraz większy udział w rynku SMS mają SMS A2P, których łączna liczba stanowiła 1/5 wszystkich wysłanych SMS w kraju w 2021 r.

Transmisja danych w roamingu wzrosła o ponad 43%, dając wynik najlepszy od pięciu lat.

W 2021 r. wartość rynku usług wiązanych w Polsce wyniosła 11,0 mld zł. Liczba abonentów utrzymała się na nieznacznie mniejszym niż w poprzednim roku poziomie, wynosząc 13,4 mln (spadek o 2,2%). Natomiast popularność poszczególnych pakietów nie uległa znaczącym zmianom. Operatorem posiadającym największą liczbę użytkowników usług wiązanych był P4 (38,8% rynku usług wiązanych), lecz jego udziały, w porównaniu z 2020 r., znacząco spadły. Podobnie jak w ubiegłym roku najpopularniejszymi pakietami spośród wszystkich usług wiązanych były „Telefonia ruchoma + Internet ruchomy” (47,3%) oraz „Internet stacjonarny + Telewizja” (12,4%).

W 2021 r. 76,4% abonentów usług wiązanych korzystało z pakietu 2 usług, tzw. double play.

Rynek usług płatnej telewizji uszczuplił się o niewiele ponad 20 tys. użytkowników (10,8 mln w 2021 r.), jednocześnie minimalnie zwiększając swoją wartość do 6,7 mld zł (wzrost o 0,04 mld zł). Największe udziały w rynku niezmiennie należały do Cyfrowego Polsatu (30,1%). Penetracja usługami płatnej telewizji wyniosła 93,0%, co pozycjonuje Polskę powyżej średniej unijnej (88,3%). Najpopularniejszym typem dostępu do usług był dostęp satelitarny (49,5%). Telewizja IPTV zwiększyła swój udział do 14,2%, tym samym według prognozy UKE do 2025 r. może osiągnąć poziom 17,1%.

Z roku na rok wzrasta w naszym kraju długość linii światłowodowych. W zeszłym roku odnotowano ponad 4 -procentowy przyrost długości sieci w porównaniu do 2020 r. Z danych przekazanych przez operatorów, samorządy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wynika, że na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła 421 tys. km.

Wraz ze wzrostem długości sieci światłowodowej przybywa węzłów światłowodowych.

Na koniec 2021 r. było w Polsce 288 tys. węzłów światłowodowych. W porównaniu do poprzedniej inwentaryzacji, przybyło ponad 29 tys. węzłów, co oznacza wzrost o ponad 10 procent.

Z raportu wynika, że możliwość dostępu do stacjonarnego internetu o szybkości min. 30 Mb/s ma dziś już niemal 60% budynków. Dostęp do usług o prędkościach najwyższych, wynoszących co najmniej 100 Mb/s, mają aktualnie mieszkańcy co drugiego budynku mieszkalnego w Polsce.

W Polsce 80,1% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. W porównaniu z rokiem 2020 udział takich gospodarstw wzrósł o 4,2 p.p.

Realizacja inwestycji związanych z działaniem 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powinna spowodować wzrost tego wskaźnika do 84%.

W raporcie przedstawiono również wyniki analiz miejscowości całkowicie pozbawionych dostępu do internetu w tym z wykorzystaniem technologii mobilnych. Z 15 do 11 spadła liczba takich miejscowości w stosunku do roku 2020 r.

Cały raport UKE można pobrać tutaj

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

W quadruple play rządzi Orange, w triple UPC, w double PLAY, a w quintuple INEA

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: