Polskie sieci komórkowe będą zarabiały na MTR mniej niż większość sieci w UE

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 2
Opinie: 2

Prezes UKE ustalił nowe stawki rozliczeń za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów telefonii komórkowej.

Po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 26 kwietnia 2007 r. wydał decyzje w sprawie dostosowania stawek za zakańczanie połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej następujących operatorów o znaczącej pozycji rynkowej: Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Nowe stawki MTR

W decyzjach tych Prezes UKE nałożył obowiązek dostosowania stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznych ruchomych sieciach telefonicznych (stawki MTR - Mobile Termination Rates) od dnia 1 maja 2007 r. do poziomu 40,00 groszy/min. (płaska stawka niezależnie od pory i rodzaju dnia). Zgodnie z zatwierdzonym w decyzji harmonogramem docelowo stawka MTR ma zostać obniżona do poziomu 21,62 groszy/min. od dnia 1 maja 2010 r.

Operatorzy zostali także zobowiązani do corocznego przedstawiania Prezesowi UKE uzasadnienia wysokości stosowanej stawki MTR w oparciu o ponoszone koszty, na podstawie danych za ostatni zakończony rok obrotowy, nie później niż w terminie 100 (stu) dni kalendarzowych od zakończenia w/w roku.

Każdej decyzji Prezes UKE nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Harmonogram obniżania stawek MTR

Praktyka europejska wskazuje, iż znaczna większość organów regulacyjnych w krajach Unii Europejskiej, dąży do obniżenia stawek MTR poprzez wdrażanie harmonogramu ich zmian, rozłożonego w większości krajów na okres trzech lat. Nadmienić także należy, że coroczne obniżki tych stawek określone zostały liniowo (ta sama zmiana kwotowa lub ten sam procent zmiany stawki rok do roku).

Prezes UKE przeprowadził analizę zmian stawek MTR w krajach UE, z uwzględnieniem liniowości zmian wprowadzanych przez regulatorów i postanowił ustalić następujący harmonogram dostosowania wysokości stawki MTR z tytułu świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w sieciach ruchomych: Polkomtel, Polskiej Telefonii Cyfrowej i PTK Centertel.

  Od dnia 1 maja 2007 r. Od dnia 1 maja 2008 r. Od dnia 1 maja 2009 r. Od dnia 1 maja 2010 r.
Wysokość MTR (groszy/min.) 40,00 33,87 27,75 21,62
Wysokość MTR (eurocentów/min.) 10,56 8,94 7,33 5,71
Zmiana roczna - -15,31% -18,08% -22,07%

Metoda ustalenia MTR

Prezes UKE przyjął kierunek regulacji stawek MTR, którym jest osiągnięcie poziomu odpowiadającego średniej stawce MTR z trzech krajów UE o najniższej stawce. Zgodnie z tą koncepcją, na podstawie danych z 12 Raportu Implementacyjnego Komisji Europejskiej, Prezes UKE wyznaczył średnią stawkę MTR z trzech krajów UE (Szwecja, Finlandia i Cypr) o najniższych stawkach MTR na poziomie 5,71 eurocentów/min., co daje równowartość 21,62 groszy/min.

Ponadto Prezes UKE corocznie będzie dokonywał analizy trendów zmian stawek MTR w krajach europejskich oraz zmian struktury kosztów usługi zakańczania połączeń w sieciach ruchomych i, w przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności w wynikach, podejmie działania zmierzające do dostosowania stawek MTR obowiązujących w Polsce do trendów występujących w krajach UE.

Dotychczasowe stawki

Wysokość stawek za zakańczanie połączeń głosowych w publicznych ruchomych sieciach telefonicznych MNO – „stawka MTR” (zarówno w standardzie GSM 900, GSM 1800 i UMTS). Stawka ta ustalona została na poziomie 44 gr/min. w godzinach szczytu oraz 40 gr/min. poza godzinami szczytu.

Inne rynki

Austria

Regulator austriacki, po wydaniu decyzji stwierdzającej brak konkurencji na rynku 16, ustalił harmonogram dostosowania stawek MTR. Ścieżka dojścia stawek MTR (tzw. glide-path) wyznaczona została dla każdego z operatorów uznanych za SMP. Harmonogram ten został ustalony na okres od lipca 2005 r. do stycznia 2009 i jako punkt docelowy na 2009 rok, przyjęto stawkę MTR równą dla wszystkich MNO na poziomie
6.79 €c/min.

Belgia
Regulator belgijski ustalił harmonogram dostosowania stawek MTR dla trzech operatorów SMP. Należy zauważyć, iż redukcja stawek MTR w okresie od lipca 2006 r. do lipca 2008 r. włącznie wynosi średnio ok. 48% dla każdego z MNO, a najniższa docelowa stawka MTR, która będzie obowiązywać od połowy 2008 r., określona została na poziomie 6,56 €c/min.

Dania
W ustalonym harmonogramie dostosowania wysokości stawki MTR, docelowy jej poziom wynosi 8 €c/min od 1 maja 2008 r.

Francja
Regulator francuski ustalił harmonogram zmiany stawek MTR w latach 2004-2007. Redukcja stanowi spadek stawek MTR średnio o ok. 49% w odniesieniu do początkowego ich poziomu. Najniższa stawka obowiązująca w roku 2007 wynosi 7,50 €c/min.

Węgry
Ustalony przez regulatora harmonogram zmiany stawek MTR, przewiduje docelową stawkę MTR na poziomie 6,09 €c/min dla wszystkich operatorów SMP. Odnosząc tę wartość do początkowych stawek MTR obowiązujących od lutego 2007 r., redukcja wynosi od 38% do 48% dla poszczególnych MNO.

Holandia
W Holandii obowiązuje ustalony w 2004 r. harmonogram dostosowania stawek MTR, zgodnie z którym docelowo, dla dwóch spośród sześciu operatorów, w 2008 r., stawka ta wynosić będzie 5,50 €c/min, a dla pozostałych 7,09 €c/min.

Hiszpania
Regulator hiszpański ustalił harmonogram, w którym docelowo w roku 2009 obowiązywać będzie stawka MTR na poziomie 7,00 €c/min, co stanowi obniżkę średnio o 44% względem do obecnie obowiązujących opłat.

Szwecja
Regulator szwedzki, po implementacji modelu długookresowych kosztów przyrostowych do wyznaczania stawek MTR, ustalił ich docelowy poziom na 6,00 €c/min od lipca 2007 r.

Norwegia
Pomimo faktu, iż Norwegia nie jest członkiem UE, implementowany został do prawa krajowego reżim dyrektyw unijnych. W związku z tym, także na rynku 16 został nałożony obowiązek orientacji kosztowej stawek MTR, co implikuje, iż opłaty te podlegają tym samym zasadom regulacji co w krajach członkowskich. Norweski regulator wprowadził harmonogram, w którym docelowa stawka MTR dla dwóch z trzech operatorów SMP wynosi 5,50 €c/min na koniec roku 2010.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  kozok80 pisze: 2007-04-29 10:43
  wydaje mi się że polskie sieci komórkowe zarobiły to co miały zarobić i to już koniec. Wystarczy!
  0
 • Users Avatars Mini
  FelekBezSzelek pisze: 2007-04-29 15:39
  kozok80 hehe dowcipny jestes:) ogólnie rzecz biorąc popieram obniżenie stawek za połączenia tak jak kiażdy z nas, natomiast pisanie że ktoś już na czymś zarobił i ma przestać to uzasadnienie które każe mi myśleć że niezbyt jesteś rozgarnięty (te słowa nie oddają pełni moich myśli o Tobie i Twojej wypowiedzi ale nie chciałem być niegrzeczny). Żeby to do Ciebie dotarło to wyobraź sobie że szef w pracy mówi Ci że "zarobiłeś to co miałeś zarobić i to już koniec". Przykro mi że mam takich rodaków!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: