Prezes URTiP oczekuje od MON zwolnienia częstotliwości dla UMTS-u

Newsy
Żródło: URTiP
Opinie: 11

W dniu 19 czerwca 2002 r. odbyło się spotkanie Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witoldem Grabosiem w sprawie zasad i harmonogramu przekazywania częstotliwości wojskowych na potrzeby cywilnych systemów telekomunikacji i radiokomunikacji oraz telewizji cyfrowej.


Minister Obrony Narodowej i Prezes URTiP uzgodnili powołanie zespołu osób odpowiedzialnych za prowadzenie dalszych negocjacji, mających na celu ustalenie zasad i harmonogramu przekazywania częstotliwości wojskowych do dyspozycji Prezesa URTiP.
Zdaniem Prezesa URTiP Witolda Grabosia: "Sprawa zwolnienia częstotliwości wojskowych, o której dyskutowano przez wiele lat i nie można było jej rozstrzygnąć, wydaje się teraz bliska zrealizowaniu. Jest to bardzo dobra wiadomość dla polskiego rynku telekomunikacyjnego" 


Prezes URTiP oczekuje zwolnienia przez wojsko 16 kanałów telewizyjnych zajmowanych obecnie przez służby rządowe (MON) dla celów radionawigacji. "Odzyskane" kanały posłużą do uzupełnienia krajowych sieci telewizyjnych oraz naziemnego rozsiewu cyfrowego - niezbędnego dla wprowadzenia w Polsce telewizji cyfrowej.
Prezes URTiP poruszył także sprawę częstotliwości wojskowych w paśmie poniżej 1 GHz, niezbędnych dla zapewnienia dalszego rozwoju służb radiokomunikacyjnych (dla radiokomunikacji ruchomej lądowej). Kolejną omawianą kwestią było uwolnienie przez MON pasma 10,15 - 10,30 GHz z przeznaczeniem na realizację systemów dostępu abonenckiego.


Rozmowy dotyczyły również zwolnienia częstotliwości wojskowych w paśmie 2 GHz, które następnie zostaną wykorzystane na uzupełnienie potrzeb krajowych operatorów telefonii komórkowej, posiadających zezwolenie telekomunikacyjne na świadczenie usług w standardzie UMTS. Prezes URTiP jest zdania, iż "szybkie uwolnienie pasma 2 GHz pozwoliłoby operatorom komórkowym na wcześniejsze przeprowadzenie niezbędnych testów sieci i urządzeń telefonii trzeciej generacji".


W trakcie spotkania podkreślano przede wszystkim znaczenie nowych technologii, których szybkie wprowadzenie zmniejszyłoby dystans dzielący Polskę od krajów Unii Europejskiej, w zakresie rozwoju nowoczesnej infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński wyraził przychylność i zrozumienie dla potrzeb cywilnych służb radiokomunikacyjnych, jak również zainteresowanie wprowadzeniem systemu telewizji cyfrowej. Minister podkreślił jednak, że w obecnej trudnej sytuacji finansowej, zwolnienie częstotliwości dotychczas wykorzystywanych przez wojsko będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na wyposażenie jednostek wojskowych w systemy radiokomunikacji, działające w innych zakresach częstotliwości.

Opinie:

Opinie archiwalne (11):

Komentuj

Komentarze / 11

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: