Przeciętny Polak mniej rozmawia i mniej wysyła SMSów i MMSów

Newsy
Opinie: 0
Przeciętny Polak mniej rozmawia i mniej wysyła SMSów i MMSów

Penetracja usługami telefonii ruchomej w Polsce, liczona jako liczba kart SIM w odniesieniu do liczby ludności wg danych GUS (stan na grudzień 2023 r.), wyniosła 138,7% i spadła w stosunku do 2022 r. o 0,6 pp.

Są to karty 4 MNO i 139 operatorów wirtualnych.

Liczba aktywnych kart SIM spadła rok do roku o 0,2 mln osiągając poziom 52,4 mln. Liczba kart M2M osiągnęła poziom 7,7 mln sztuk.

W 2023 r. odnotowano niewielki spadek liczby aktywnych kart SIM prepaid – do poziomu 13,6 mln użytkowników.

Dominującą formą dostępu nadal pozostaje usługa postpaid (74,1%).

2023 r. nie przyniósł większych zmian w zakresie udziałów operatorów pod względem liczby użytkowników telefonii ruchomej.

Niezmiennie liderem zestawienia został P4 z udziałem 30,1%. Drugie miejsce zajmował Orange (26,6%). Trzecia pozycja należała do Polkomtela (20,3%).

Łączne wpływy operatorów z usług telefonii ruchomej wyniosły w 2023 r. 15,3 mld zł i były o 6,3% wyższe niż rok wcześniej.

Średni miesięczny przychód na użytkownika wzrósł do 24,2 zł. Było to konsekwencją wzrostu przychodów w ramach opłat abonamentowych o 8%.

Pierwszą pozycję pod względem przychodów osiągniętych w 2023 r. uzyskał Orange z udziałem 27,3%. Na drugim miejscu znalazł się Polkomtel (25,3%). T-Mobile z 23,3% ogółu przychodów z telefonii ruchomej uplasował się na trzeciej pozycji.

W porównaniu do 2022 r. spadek udziałów w rynku odnotowali: Orange (spadek o 0,6 pp), Polkomtel (o 0,8 pp.). T-Mobile i P4 zyskali odpowiednio 0,4 pp. i 1,1 pp.

Użytkownicy telefonii ruchomej wykonali w 2023 r. połączenia o łącznym czasie trwania 111,3 mld minut. Statystycznie na każdego mieszkańca Polski przypadło 2 958 minut w ciągu roku, co było wartością mniejszą o 108 minut w porównaniu do 2022 r. Przeciętny Polak w miesiącu spędził średnio 4,1 godzin na rozmowach telefonicznych.

W 2023 r. wysłano łącznie około 37,8 mld SMS-ów, o 1,4% mniej niż rok wcześniej. Statystycznie każdy Polak wysłał 84 SMS-y w miesiącu.

W 2023 r. użytkownicy wysłali około 2,3 mln wiadomości MMS, co oznaczało spadek o ok. 7,3% w porównaniu do 2022 r. Utrzymana została średnia 5 MMS-ów miesięcznie na jednego mieszkańca Polski.

Transmisja danych w sieciach ruchomych wzrosła w 2023 r. o 20,0% w porównaniu do 2022 r., przesłanych i odebranych zostało 9 583 PB danych. W ujęciu statystycznym na jednego Polaka przypadło średnio 260 GB danych przesłanych w ciągu roku, o około 45 GB więcej niż w 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: