Przymierze Na Rzecz Otwartej Łączności Komórkowej

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 15

17 czerwca 2002 r. blisko 200 czołowych światowych operatorów telefonii komórkowej, dostawców urządzeń i sieci, firm z sektora informatyki i usługodawców internetowych ogłosiło utworzenie nowej, globalnej organizacji, która przyjęła nazwę Open Mobile Alliance (OMA - Przymierze Na Rzecz Otwartej Łączności Komórkowej). Po raz pierwszy cała branża łączności komórkowej zjednoczyła się wokół wspólnego planu działań prowadzących ku nowej erze wzrostu, który ma być osiągnięty dzięki otwartości, kompatybilności i ekosystemowi wykorzystującemu produkty wielu dostawców. Przykładowe główne obszary, na których skupia się OMA, to przeglądanie zawartości sieci, przesyłanie wiadomości i pobieranie materiałów z sieci. Nokia w całej rozciągłości zaangażowała się w rozwój tych technologii i popiera kompatybilność rozwiązań z produktami innych członków OMA oraz zamierza wprowadzać na rynek kompatybilne produkty i rozwiązania oparte na otwartych standardach. Nokia będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nowego Open Mobile Alliance jako członek zarządu.

"Znaczenie tego komunikatu można porównać do ogłoszenia pierwszej wersji specyfikacji GSM, która utorowała drogę do największego sukcesu komercyjnego lat 90. ubiegłego wieku. Podobnie jak GSM w komunikacji głosowej, OMA dostarczy specyfikacje niezbędne do tworzenia solidnych, komercyjnych systemów usług bezprzewodowych, zawierające jasno zdefiniowane, otwarte, kompatybilne programistyczne interfejsy aplikacji. Takie globalne podejście stanie się bodźcem dla innowacji i uczyni z platformy komórkowej atrakcyjną podstawę do tworzenia usług i materiałów sieciowych. Nokia z prawdziwą satysfakcją zauważa, że fundamenty położone przez Open Mobile Architecture w listopadzie 2001 roku przynoszą owoce", powiedział Pertti Korhonen, pierwszy wiceprezes Mobile Software Nokia.

Inicjatywa Open Mobile Architecture i WAP Forum przyłączyły się do założycieli tej nowej organizacji, a Location Interoperability Forum (LIF), MMS Interoperability Group (MMS-IOP), Inicjatywa SyncML, i Inicjatywa Wireless Village wystosowały deklaracje, w których ogłaszają swój zamiar konsolidacji z Open Mobile Alliance. OMA zaprasza do swego grona także inne organizacje branżowe zajmujące się specyfikacjami usług bezprzewodowych.

Cele Open Mobile Alliance to:
- stworzenie doskonałych otwartych standardów i specyfikacji, opierających się na potrzebach rynku i klientów;
- utworzenie centrów doskonałości, służących do rozwoju najlepszych praktyk, oraz prowadzenie testów kompatybilności (IOT), w tym kompatybilności wielostandardowej w celu zapewnienia bezproblemowego korzystania z usług.
- Stworzenie i promowanie wspólnego, branżowego poglądu na ramową architekturę;
- Pełnienie funkcji katalizatora konsolidacji organizacji standaryzacyjnych i współpraca z innymi istniejącymi grupami i organizacjami standaryzacyjnymi takimi jak IETF, 3GPP, 3GPP2, W3C i JCP.

Open Mobile Alliance (OMA)
Open Mobile Alliance (OMA) tworzy otwarte standardy dla telefonii komórkowej, pomaga w tworzeniu kompatybilnych usług funkcjonujących w różnych krajach świata, dostępnych u różnych operatorów i przez różne terminale łączności komórkowej, rozwijanych zgodnie z potrzebami użytkowników. Dążąc do rozszerzenia rynku łączności komórkowej, przedsiębiorstwa popierające Open Mobile Alliance będą prowadzić działania stymulujące szybkie i powszechne przyjęcie przez rynek różnorodnych nowych, wzbogaconych usług informacyjnych, komunikacyjnych i rozrywkowych oferowanych poprzez sieci komórkowe. W skład Open Mobile Alliance wchodzą wszystkie kluczowe elementy łańcucha wartości w branży łączności bezprzewodowej, a ponadto organizacja ta przyczynia się do terminowego i sprawnego wprowadzania nowych usług i aplikacji.

Opinie:

Opinie archiwalne (15):

Komentuj

Komentarze / 15

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: