UKE sprawdziło radiotelefony - 4 zakłócały inne urządzenia

Newsy
Opinie: 0
Kampania kontrolna radiotelefonów

UKE sprawdziło 10 modeli ogólnodostępnych radiotelefonów przenośnych.

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in. czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest  instrukcja obsługi,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
  6. czy dołączono do wyrobu informację o ograniczeniach w używaniu wyrobu.

Dwa ze skontrolowanych urządzeń nie spełniło powyższych wymogów.

Wszystkie wyroby zostały poddane badaniom laboratoryjnym, a wyniki wykazały, że 4 z nich nie spełniły wymagań technicznych. Mogło to powodować zakłócenie pracy innych urządzeń.

Łącznie 4 ze skontrolowanych radiotelefonów nie spełniły stawianych im wymagań (formalnych i technicznych). W związku z czym nie powinny zostać udostępnione na rynku.

Trzy urządzenia niezgodne zostały już usunięte z rynku, a odnośnie do czwartego urządzenia niezgodnego wydano producentowi nakaz wycofania wyrobu z obrotu.

Szczegółowe informacje o kontroli są w załączniku poniżej.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: