Wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w tym roku znowu urośnie

Newsy
Opinie: 0
Wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w tym roku znowu urośnie

Według firmy analitycznej PMR, polski rynek telekomunikacyjny w 2021 roku osiągnął wartość 41,3 mld zł.

Szacunki na 2022 r. wskazują na kontynuację trendu wzrostowego i wartość 42,2 mld zł.

Prognozy PMR wskazują, że w roku 2023 rynek osiągnie wartość 43,5 mld zł, a średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2022-2027 utrzyma się na poziomie 1,9%. 

Za wzrost analizowanego rynku będą odpowiadać głównie przychody osiągane na rynku usług internetu szerokopasmowego oraz telefonii komórkowej.

W przypadku telefonii komórkowej kluczowe dla wzrostu przychodów operatorów są wprowadzenie w latach 2019-2022 podwyżki cen usług komórkowych w segmencie post-paid oraz pre-paid.

Na wartość rynku w poszczególnych segmentach wpływa również większa liczba świadczonych usług. Według estymacji PMR, w 2021 r. łącznie na rynku telekomunikacyjnym w Polsce ulokowanych było ok. 81,8 mln usług (liczba RGU ogółem). Telefonia komórkowa odpowiada za ponad połowę liczby RGU ogółem, w następnej kolejności są rynek płatnej telewizji i usługi internetowe. W kolejnych latach największe perspektywy wzrostu w ujęciu ilościowym w dalszym ciągu są widoczne na rynku komórkowym. 

Liczba RGU (mln) na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, 2020-2023  

2020 2021 2022pk 2023p
79,6 81,8 84,8 86,0

Liczba RGU obejmuje liczbę kart SIM (post-paid i pre-paid) na rynku telefonii komórkowej, liczbę dostępów do internatu stacjonarnego, liczbę usług telefonii stacjonarnej oraz liczbę abonentów płatnej telewizji. 
pk – prognoza krótkookresowa 
p – prognoza  

Rynek Telekomunikacyjny W Polsce Warty 42,2 Mld Zł W 2022 R.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: