Rynek telekomunikacyjny w Polsce: perspektywy na 2010 r.

Newsy
Żródło: PMR
Opinie: 0

W 2009 r. wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce zmniejszyła się o ponad 3%. Mimo, iż był to pierwszy spadek w historii polskiej telekomunikacji, trudno jednak mówić o załamaniu w branży czy drastycznym spadku popytu na usługi. Zdaniem uczestników rynku szansa na odbicie jest już w 2010 r.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce zwolnił. Z szacunków firmy badawczej PMR wynika, że wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce spadła w 2009 r. o ok. 3% do poziomu 39,5 mld zł. Rok wcześniej rynek zanotował wzrost przekraczający 6%, a nigdy wcześniej jego wartość nie zmniejszyła się licząc rok do roku.

Spadek wartości rynku w 2009 r., to przede wszystkim efekt działań regulatora i związanych z tym cięć stawek za zakańczanie połączeń w sieciach telefonii komórkowej. Wpływ kryzysu finansowego na wyniki branży był zdecydowanie mniej istotny, choć nie sposób nie odnotować redukcji wydatków, w tym również na usługi telekomunikacyjne, w sektorze biznesowym.

Mimo spadku w roku 2009, na chwilę obecną najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na kolejne lata dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce jest odbicie i wyjście z negatywnego trendu. Oprócz mniejszego niż w 2009 r. wpływu redukcji stawek MTR, na rynek będą mieć pozytywny wpływ inwestycje nowych operatorów komórkowych w budowę i rozwój własnych sieci, jak również dalsza ekspansja P4 i sieci telewizji kablowej. Stabilny wzrost, mimo rosnącego nasycenia rynku, czeka również usługi szerokopasmowe. Z pewnością też o kolejnych klientów internetu powalczą operatorzy telefonii komórkowej, wykorzystując rosnącą skokowo penetrację laptopów, zarówno w firmach jak i gospodarstwach domowych. W przyszłości dla struktury przychodów na rynku kapitalne znaczenie będzie mieć stopień substytucji dostępu przewodowego przez mobilny. Na pewno rozwój sieci, spadające ceny i rosnące limity transmisji danych mają znaczenie. W efekcie, szczególnie w miastach, coraz więcej abonentów będzie decydować się na migrację tylko i wyłącznie do usług dostępowych w sieciach telefonii komórkowej.

Z punktu widzenia wartości całego rynku strategicznym segmentem jest telefonia komórkowa. Według prognoz PMR, skumulowane przychody operatorów telefonii komórkowej w Polsce w 2010 r. minimalnie wzrosną, chociaż nie można też wykluczyć kolejnego spadku. Tym bardziej, jeśli doszłoby do zaostrzenia konkurencji i ewentualnej wojny cenowej na rynku post-paid (w przypadku rynku pre-paid kolejna mocna obniżka cen jest mniej prawdopodobna) lub nieoczekiwanych działań regulatora w zakresie MTR-ów. „Warto też pamiętać, że w bieżącym roku operatorzy w pełni odczują efekt niższych wpływów z umów masowo renegocjowanych przez firmy w następstwie kryzysu. Dokładną skalę takich działań jest w tym momencie trudno ocenić” – komentuje Paweł Olszynka, analityk PMR i jeden z autorów raportu. „Oczywiście konsekwencją gorszej niż prognozowana przez nas dynamiki rynku telefonii komórkowej mógłby być spadek całego rynku usług operatorskich w roku 2010” – dodaje Paweł Olszynka.

Szacunki PMR pokrywają się z opiniami przedstawicieli największych firm telekomunikacyjnych w Polsce, którzy byli ankietowani przez PMR w III kwartale 2009 r. odnośnie sytuacji na polskim rynku telekomunikacyjnym i perspektyw na kolejne lata. Średnia prognozowana przez respondentów dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w roku 2009 r. wyniosła -4%. Warto zaznaczyć, że przedstawione prognozy były najgorsze od roku 2006 r. kiedy analogiczne pytanie o wartości rynku firma PMR zadała respondentom po raz pierwszy.

Respondenci byli bardziej optymistyczni w swoich szacunkach co do wzrostu rynku w 2010 r. Prawie 60% spodziewało się wzrostu wartości rynku, 23% braku zmiany wartości a prawie jedna piąta – spadku. W sumie średnia prognozowana dynamika na rok 2010 wyniosła 3%.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: