Wystartował SI2PEM - można sprawdzać poziom pola energetycznego w dowolnym miejscu w Polsce

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Wystartował SI2PEM

Instytut Łączności uruchomił dziś w internecie portal SI2PEM. Pozwoli on sprawdzić zainteresowanym poziom pola energetycznego generowanego przez stacje bazowe operatorów komórkowych oraz przez nadajniki telewizji cyfrowej DVB-T. Portal obejmuje obszar całego kraju.

Koszt projektu wyniósł 11 mln zł. 3 mln kosztowała infrastruktura serwerowa. Dane w portalu pochodzą z 2019 r.

Serwis jest już dostępny pod adresem http://si2pem.gov.pl

System SI2PEM będzie gromadził i prezentował, w jednolitej i uporządkowanej formie, wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego prowadzonych przez akredytowane laboratoria. Na podstawie wykonanych obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych, zwalidowanych pomiarami wykonanymi w terenie, umożliwi sprawdzenie poziomu PEM w dowolnym miejscu w Polsce z dokładnością do pojedynczych metrów.

SI2PEM (System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne) to projekt realizowany przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (Cyfryzacja KPRM) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Serwis pozwoli sprawdzić:

  • podstawowe informacje o instalacjach wytwarzających PEM (m.in. stacjach bazowych) pochodzące z rejestrów UKE,
  • wyniki pomiarów PEM wykonywanych przez akredytowane laboratoria w otoczeniu źródeł PEM, takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej,
  • wyniki pomiarów PEM prowadzonych przez GIOŚ w ramach monitorowania środowiska,
  • wyniki obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych na terenie całego kraju.

Prace trwały 2 lata, był w nie zaangażowany 30-osobowy zespół developerów, 20-osobowy zespół przeprowadzający symulację i taki sam zespół odpowiedzialny za szkolenia.

Łącznie operatorzy przekazali do SI2PEM ponad 602 tysięcy rekordów dotyczących stacji bazowych. Każdy rekord to inne azymuty, pasma, ale na przykład wspólne identyfikatory. Zasób ten posegregowano wg identyfikatorów i zliczono, ile ich jest. Następnie porównano z rejestrami UKE. Liczba stacji w rozbiciu na operatorów to 11 299 - Orange, 11 297 - T-Mobile, 8 939 - P4, 7 598 – Polkomtel.

Dla wielu obszarów Polski brakuje danych o pomiarach PEM. Wartości prezentowane przez system są wtedy estymowane, czyli wyliczane przy użyciu algorytmu opracowanego w Instytucie Łączności w oparciu o krajowe i międzynarodowe normy. Obliczenia przeprowadzane są na siedmiu maszynach. Na każdej uruchomiono dwa serwery obliczeniowe i realnie system posiada 14 instancji serwerów obliczeniowych, pracujących nieprzerwanie przez 12 godzin.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: