Siemens wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizują projekt „e-Uniwersytet”

Newsy
Żródło: Siemens
Opinie: 9

Wczoraj Siemens ICN uroczyście przekazał instalację pilotową zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, w ramach projektu "e-Uniwersytet"

Projekt obejmuje wszystkie komórki Uniwersytetu Jagiellońskiego włączając pracowników, studentów oraz podmioty związane z uczelnią. Głównymi celami projektu są wprowadzenie kompleksowego zarządzania uczelnią, informatyzacji procesów edukacyjnych oraz centralnej kontroli dostępu do zasobów i obiektów.

Z technicznego punktu widzenia projekt zakłada integrację wielu systemów informatyczno-telekomunikacyjnych obejmującą wszystkie kampusy uniwersyteckie oraz obiekty Collegium Medicum. Zakłada ustandaryzowanie procesów wewnątrz uczelni związanych z pracą dziekanatów, bibliotek, akademików, stołówek i obiektów sportowych oraz zintegrowanie ich zarówno z systemami informatyczno-telekomunikacyjnymi uczelni, jak i udostępnieniem ich poprzez Internet dla całego regionu, kraju i świata.

Wdrożenie projektu "e-Uniwersytet" ma na celu zwiększenie dostępności systemu edukacyjnego, przygotowanie nowej kadry do pracy z mechanizmami obowiązującymi w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych oraz przyczynienie się do rozpowszechnienia nowych technologii w regionie województwa małopolskiego. 

Wprowadzenie projektu na Uniwersytecie Jagiellońskim stanowi zarazem doskonałą szansę realizacji wielu celów "Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2004 - 2006" w zakresie regionalnej infrastruktury społecznej:

  • Ułatwienie dostępu do usług edukacyjnych i kulturalnych na terenie województwa

  • Zapewnienie odpowiedniej jakości oferowanych usług z zakresu edukacji, kultury

  • Podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia w województwie

  • Podniesienie standardu wyposażenia obiektów edukacyjnych i kulturalnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego

Wdrożenie projektu "e-Uniwersytet" wiąże się z wprowadzeniem nowego sposobu identyfikacji studenta przy pomocy karty mikroprocesorowej - czyli tzw. indeksu elektronicznego.

Karta mikroprocesorowa pełni funkcję identyfikatora (legitymacji studenckiej, karty mieszkańca, karty pracowniczej) z nowymi możliwościami dostępu do systemów bibliotecznych i dziekanatowych, umożliwiając m.in. zdalne zapisywanie się na zajęcia, rezerwację książek czy podgląd aktualnego stanu wyników nauczania.

Karta pełni również rolę karty płatniczej (płatności za posiłki), karty dostępowej do pomieszczeń, parkingów, obiektów sportowych, jak również może realizować funkcje karty miejskiej umożliwiając korzystanie z komunikacji miejskiej.

Zastosowanie karty mikroprocesorowej umożliwia przeprowadzanie operacji identyfikacyjno-autoryzacyjnych zgodnie z regułami podpisu elektronicznego, co jest gwarancją bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Obecnie Siemens realizuje instalację pilotażową systemu. Projektem tym objętych jest około 1500 studentów. Instalacja pilotowa systemu uruchamiana jest bezpłatnie. Polega ona na wprowadzeniu zintegrowanego systemu identyfikacji i autoryzacji użytkowników, kart mikroprocesorowych (indeksu elektronicznego) oraz systemów współpracujących, zarządzających takimi usługami, jak: 

  • karta mieszkańca - identyfikacja oraz kontrola dostępu do pomieszczeń

  • karta płatnicza - płatność za posiłki

  • kontrola dostępu do systemów teleinformatycznych

Celem instalacji jest wprowadzenie do obiegu karty mikroprocesorowej jako uniwersalnego identyfikatora umożliwiającego uniwersalny dostęp do usług. Będzie on docelowo pełnić rolę indeksu, legitymacji studenckiej i pracowniczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (9):

Komentuj

Komentarze / 9

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: