Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny broadband

W 2022 roku liczba globalnych stacjonarnych łączy szerokopasmowych wzrosła o 6,65% i wyniosła 1,36 mld.

W ostatnim kwartale globalny wzrost liczby abonentów stacjonarnego Internetu szerokopasmowego był drugim najwolniejszym w ostatnich czterech kwartałach i wyniósł 1,43%.

Kwartalne przyrosty netto wahały się, ale pozostały dodatnie, wahając się od 18,08 mln w drugim kwartale 2022 r. do 24,86 mln w trzecim kwartale 2022 r. Kwartalna stopa wzrostu również wahała się, ale pozostała dodatnia, wahając się od 1,39% w drugim kwartale 2022 r. do 1,89% w trzecim kwartale 2022 r.

Afryka i Azja odnotowały najszybszy wzrost łączy szerokopasmowych (2,6% i 1,8%), między innymi ze względu na niską penetrację łączy szerokopasmowych i znaczny wzrost liczby abonentów szerokopasmowych na największych rynkach w Indiach, Wietnamie, Turcji i Tajlandii.

Udział FTTH/B w abonamencie stacjonarnego szerokopasmowego ogółem nadal rósł i wyniósł 65,7%. Na drugim miejscu znalazły się kablowe łącza szerokopasmowe z udziałem 16,3%, podczas gdy ADSL spadł do 8,8, a FTTx do 6,8%.

Liczba abonentów VDSL wzrosła w trzynastu krajach, podczas gdy spadła na co najmniej dziewiętnastu rynkach, ponieważ konsumenci migrowali do FTTH/B.

Najwyższe wskaźniki wzrostu liczby abonentów usług szerokopasmowych FTTH/B w czwartym kwartale 2022 r. odnotowano w Niemczech, Peru, Argentynie, Indiach i Wielkiej Brytanii.​

Azja Wschodnia dominuje na rynku z 49,10% udziałem globalnych abonentów stacjonarnego szerokopasmowego Internetu, głównie ze względu na wielkość rynku chińskiego, a udział w dodaniach netto regionu wynoszący 61,52% sugeruje, że region ten wciąż się rozwija.

Inne regiony azjatyckie mają 10,82% udziału w rynku, z udziałem w sprzedaży netto na poziomie 13,79%, co również wskazuje na silny wzrost.

Udział w rynku Europy Wschodniej wynosi 5,26% przy udziale w aktywacjach netto 3,69%, podczas, gdy pozostałe regiony Europy mają 13,58% udziału w rynku i 4,17% udziału w aktywacjach.

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

 

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Światłowód powoli zastępuje wszystkie inne pomysły na stacjonarny internet

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: