T-Mobile Polska jest już na etapie 400G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
T-Mobile Polska jest już na etapie 400G

T-Mobile potwierdził, że wdrożył technologię 400G w całej sieci rdzeniowej IP.

Decyzja strategiczna o przebudowie sieci została podjęta w 2021 roku.

Celem było stworzenie jednolitego rdzenia obsługującego połączenia Data Center (Data Center Interconnect), sieci mobilnych, a także sieci FTTH.

Na potrzebę rozwoju sieci rdzeniowej wpłynęły przede wszystkim ciągle rosnące zapotrzebowanie na przepływność i transfer danych, przekraczające w całej krajowej sieci T‑Mobile Polska łącznie 1,5 Tb/s.

Dodatkowo T-Mobile zapewnia prywatne połączenia do dostawców danych treści (CDN), takich jak Netflix, Google, Akamai i Microsoft. Łączna pojemność podłączeń tego typu wynosi w T‑Mobile 1Tbps.

Sieć łączy największe aglomeracje miejskie umożliwiając oferowanie usług o prędkościach do 800Gb/s.

Przy budowie nowej infrastruktury T‑Mobile Polska wśród priorytetów umieścił zapewnienie jak najwyższej redundancji w obszarze samej sieci, jak i połączeń do internetu krajowego (podłączenia do kilku punktów wymiany ruchu Internet Exchange (IX), m.in. THINX, PLIX, PIX, TPIX) oraz międzynarodowego (jak Deutsche Telekom, Arelion, L3).

W marcu tego roku taką samą szybkością sieci szkieletowej pochwalił się polski Orange. Można o tym przeczytać tutaj

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: