TP ma plan - uzyskanie wyraźnie wiodącej pozycji na rynkach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

Grupa TP ogłosiła kolejny, nowy plan strategiczny. Oto jego zarys:

Na przestrzeni ostatnich trzech lat Grupa TP prowadziła działalność w otoczeniu, które podlegało gwałtownym i nieprzewidywalnym zmianom makro oraz regulacyjnym. Zmieniające się warunki skłoniły Grupę do skorygowania przyjętej strategii średniookresowej w celu odzyskania wiodącej pozycji, a także zachowania silnej pozycji finansowej i zapewnienia wysokiego zwrotu akcjonariuszom.

Opisany niżej średniookresowy plan działań Grupy TP jest oparty na następujących założeniach:

Tendencja spadkowa na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce utrzyma się w 2010 roku (tempo tego spadku będzie wolniejsze niż w 2009 roku), gdyż przewidywany wzrost popytu nie zdoła zrównoważyć skutków wprowadzonych w 2009 roku obniżek stawek MTR, które będą nadal wpływać na wartość rynku w 2010 roku. Począwszy od 2011 roku, w miarę słabnięcia skutków niekorzystnych decyzji regulacyjnych, rynek powinien stopniowo wejść w fazę wzrostu.

Segment telefonii komórkowej powinien się przyczynić do wzrostu wartości rynku. Jednocześnie przewidujemy spowolnienie erozji rynku w segmencie usług stacjonarnych.

Średniookresowy plan działań Grupy TP opiera się na trzech zasadniczych filarach:

1. Koncentracja na podstawowej działalności w związku z podpisaniem porozumienia z Regulatorem. Realizacja ogólnopolskiego programu inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu, zakładającego uzyskanie ponad miliona linii o wysokiej przepustowości (6 Mb/s), poprawi pozycję TP wobec konkurencji. Jest to szczególnie istotne w 10 największych miastach Polski, gdzie TP będzie skutecznie konkurować z operatorami sieci telewizji kablowej. Z drugiej zaś strony, przewidywana zmiana zasad regulacyjnych (wprowadzenie metody „koszt plus” przy ustalaniu stawek za hurtową odsprzedaż dostępów szerokopasmowych) pozwoli Grupie ceny jako elementu zwiększenia popytu na szerokopasmowy dostępu do internetu.

2. Inicjatywa w rynkach. Celem planowanych działań komercyjnych jest uzyskanie wyraźnie wiodącej pozycji na rynkach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu. Lojalność klientów jest kluczem do osiągnięcia tego celu. Będzie ona wzmacniana przez wprowadzanie nowych, przyjaznych dla klienta produktów, wprowadzanych stopniowo pod jednolitą marką. Nowo tworzona oferta marketingowa będzie promowana przez odnowione struktury sprzedażowe i monitorowana przy użyciu nowoczesnego systemu obsługi klienta.

3. Ewolucja modelu operacyjnego. Celem tego trzeciego filaru jest obniżenie całkowitych kosztów Grupy TP w celu zapewnienia stabilnych wyników finansowych. W ramach tego filaru, planujemy m.in. przesunięcie części kosztów z obszaru administracyjnego do obszaru kosztów sprzedaży, które generują przychody. Oznacza to istotne ograniczenie kosztów niezwiązanych ze sprzedażą. Zmiany będą obejmować także uproszczanie procesów oraz outsourcing, czyli zlecanie pozabiznesowych podmiotom zewnętrznym.

Założenia rynkowe i cel w zakresie wolnych przepływów środków pieniężnych na 2010 rok

Spadek wartości rynku powinien być wolniejszy niż w 2009 roku. Presja konkurencyjna będzie zapewne nadal bardzo duża, ale w drugim półroczu skutki obniżek stawek MTR powinny być już mniej widoczne. W efekcie, przychody będą nadal spadać, choć wolniej niż w 2009 roku (przewidujemy jednocyfrowy spadek przychodów, w górnym przedziale).

TP wdraża dynamiczny plan transformacji kosztów w celu zrównoważenia efektów niekorzystnych decyzji regulacyjnych, presji cenowej oraz wzrostu kosztów sprzedaży (niezbędnego do odzyskania pozycji rynkowej). W efekcie tego przewidujemy jednocyfrowy, niski spadek marży EBITDA.

Inwestycje powinny się kształtować na poziomie 16-18% przychodów. Głównym czynnikiem powodującym wzrost nakładów będą dodatkowe inwestycje w dostęp szerokopasmowy (wynikające z porozumienia z UKE).

Grupa TP przewiduje, że wygeneruje wolne przepływy środków pieniężnych w wysokości co najmniej 2 mld zł6; poziom ten uwzględnia już konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na rozbudowę linii szerokopasmowych zgodnie z postanowieniami porozumienia z Regulatorem.
Założenia rynkowe i cele Grupy na 2012 rok

Stopniowo rynek powinien ponownie wejść w okres wzrostu. Grupa TP zamierza odzyskać wiodącą pozycję na rynku, więc przychody Grupy powinny rosnąć nieco szybciej od średniej dla całego rynku.

Grupa TP będzie nadal odnosić korzyści z programu transformacji kosztów. W efekcie, do 2012 roku, marża EBITDA powinna stopniowo rosnąć6.

Do 2012 roku przewidujemy wzrost nakładów inwestycyjnych, które będą się kształtować na poziomie 17-19% przychodów. Wzrost ten będzie związany z dodatkowymi inwestycjami wynikającymi z porozumienia z Regulatorem, które z kolei mają w przyszłości pobudzić wzrost przychodów.

Wolne przepływy pieniężne netto będą się kształtować średnio na poziomie, co najmniej 2 mld zł rocznie6, a regularne12 wolne przepływy pieniężne netto wyniosą średnio około 3 mld zł rocznie.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    mariaaa pisze: 2010-02-23 16:23
    dobrze że mają zamiar wprowadzać nowe, ciekawsze oferty, widać nowy trend już po superinternet pro, mam nadzieje że zaostrzy to konkurencję na rynku i pobudzi do działania pozostałych operatorów, i będzie w czym wybierać. Jeszcze ciekawe z czym wyskoczą kablówki
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: