TP wygrała z CDP w arbitrażu

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 6

Trwające od blisko 3 lat postępowanie przetargowe na budowę sieci telekomunikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości zostało ostatecznie unieważnione. Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych wyrokiem z 2 lutego 2007 r. unieważnił je z urzędu. Na rozprawie przed Sądem Okręgowym 22 marca 2007 r. zamawiający przyznał, że w postępowaniu miały miejsce błędy, które skutkują koniecznością jego unieważnienia. Decyzję w tej sprawie sąd wydał 29 marca 2007r.

Przetarg na budowę sieci telekomunikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości ogłoszono w maju 2004r. Początkowo za jedyną spełniającą wymogi Zamawiającego uznano ofertę Telekomunikacji Polskiej, jednak w wyniku działań odwoławczych konsorcjum pod przewodnictwem firmy Crowley Data Poland to jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

TP wykazała, że w ofercie Crowley Data Poland są rażące niezgodności z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które powinny skutkować odrzuceniem tej oferty. Także cena oferty została podana bez uwzględnia wszystkich kosztów, co powoduje, że w istocie nie była ona korzystniejsza dla Zamawiającego niż propozycja TP. Zastrzeżenia TP potwierdziły dwa niezależne Zespoły Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Niestety sąd z przyczyn proceduralnych - nie rozpatrując sprawy merytorycznie - nie dopuścił do wzięcia tych opinii pod uwagę. Rozstrzygnięcia sądu były na tyle kontrowersyjne, że TP złożyła skargę do Komisji Europejskiej oraz skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem tych wyroków.

TP złożyła kolejne odwołanie dotyczące faktu prowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości w trakcie postępowania (przetarg nieograniczony) niezgodnych z prawem negocjacji z konkurentem TP tj. Konsorcjum Crowley Data Poland. Negocjacje te prowadzone były bez poinformowania - a tym bardziej zaproszenia - Telekomunikacji Polskiej, będącej wciąż pełnoprawnym uczestnikiem postępowania przetargowego. Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych 2 lutego 2007 r. uwzględnił odwołanie TP oraz uznał, że zamawiający prowadził negocjacje łamiąc prawo, w szczególności dążąc do zmiany przedmiotu zamówienia i modyfikacji złożonej pierwotnie przez CDP oferty. Zespół Arbitrów uznał to naruszenie za tak duże, że unieważnił całe postępowanie przetargowe. Konsorcjum CDP zaskarżyło wyrok Zespołu Arbitrów do sądu, jednak zamawiający nie poparł tej skargi.

Zakończenie postępowania otwiera możliwość rozpoczęcia nowej procedury przetargowej.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ideapop pisze: 2007-03-31 14:06
  nic nie rozumiem
  0
 • Users Avatars Mini
  hor pisze: 2007-03-31 14:19
  TP wykazała, że w ofercie Crowley Data Poland są rażące niezgodności z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które powinny skutkować odrzuceniem tej oferty. Także cena oferty została podana bez uwzględnia wszystkich kosztów, co powoduje, że w istocie nie była ona korzystniejsza dla Zamawiającego niż propozycja TP.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kurczak pisze: 2007-03-31 21:04
  Czego tu nie rozumieć. Ktoś z Ministerstwa dał ciała, chciał sobie ponegocjować z jednym oferentów nie zapraszając do podobnych rokowań drugiego. Głupek nie zna przepisów o zamówieniach publicznych i wydawało mu się, że rządzi na swoim folwarku, a potem to już zaczął dostawać baty, a to od CDP, a to od TP. Tylko tych 3 lat szkoda... Czy ktoś może temu panu kazać zwrócić utracone korzyści? Czy wiecie ile nas kosztuje to, że choćby sądy rejestrowe (od ksiag wieczystych nie są połączone w sieć?)
  0
 • Users Avatars Mini
  Tygrysek-1 pisze: 2007-03-31 21:08
  ideapopo*Crowley Data Poland nie wykazało w kosztach, jaki haracz musi zapłacić TPSA jako monopoliście. TPSA sobie płacić nie musi, więc ofertę ma korzystniejszą :-).
  0
 • Users Avatars Mini
  lestek pisze: 2007-04-01 13:24
  Tygrysek: ale się wysilełeś na rzeczowy komentarz:|
  0
 • Users Avatars Mini
  harry pisze: 2007-04-01 23:19
  Niech sobie Crowle Data ( Poland ??? ) wybuduje sieć !!! Nikt nie karze korzystać z sieci TP i nie płaci haraczu drogi tygrysku
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: