UKE będzie ujawniał o konkurentom oferty TP, bo to element realizacji "celów ustawowych"

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 23
Opinie: 23

UKE przygotował odpowiedź na zarzuty Telekomunikacji Polskiej dotyczące ujawniania przez Regulatora ofert handlowych operatora kilka miesięcy przed ich wprowadzeniem na rynek:

Stanowisko w sprawie umieszczania na stronach UKE ogólnych informacji na temat konsultacji projektów cenników przedkładanych przez TP.

W odpowiedzi na zarzuty Telekomunikacji Polskiej S.A. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oświadcza, iż opublikowane przez niego komunikaty dotyczące podjętych konsultacji wobec przedkładanych przez TP S.A (w ramach realizacji obowiązków wynikających z art. 48 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne -Dz. U. z 2004r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) cenników nie naruszają w jakikolwiek sposób obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj: Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Treść publikowanych komunikatów została przygotowana w taki sposób, aby zapewnić ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa z jednej strony oraz zapewniać realizowanie ustawowego celu w postaci zapewnienia użytkownikom maksymalne korzyści w zakresie różnorodności ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Przepisy powołanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawierają definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa” do której ustawodawca zaliczył nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Na podstawie przepisów przedmiotowej ustawy za tajemnicę przedsiębiorstwa uznać można jedynie te informacje, które posiadają wartość gospodarczą. Zgodnie z stanowiskiem doktryny chodzi tu jednak o wartość gospodarczą w ujęciu obiektywnym, a nie w odniesieniu do subiektywnego postrzegania problemu przez przedsiębiorcę. Przyjęcie subiektywnej oceny przez przedsiębiorcę wartości przekazywanych informacji, mogłoby doprowadzić do dochodzenia przez nich ochrony wszelkich, nawet mało istotnych lub nie mających w rzeczywistości wartości gospodarczej informacji.

Jednocześnie warunkiem zakwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa i objęcia jej stosowną ochroną jest podjęcie przez przedsiębiorcę niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i zawężenia grona osób mogących mieć do nich dostęp (warunek ten nie został przez TP S.A. spełniony w przypadku projektu cennika Plan tp zawsze za darmo i 120 minut za darmo z Poleceniem zapłaty lub Zleceniem stałym. Jedynie projekt cennika Karty telefoniczne tp z impulsami gratis był oznaczony jako tajemnica TP).

TP S.A. prezentuje niekonsekwentne stanowisko w sprawie publikacji przez UKE ogólnych informacji o projektach cenników, gdyż nie zgłosiła zastrzeżeń do wcześniej upublicznionych na stronie UKE informacji dotyczących projektów cenników: grupa biznesowa tp konto, podwyższenie opłaty za zawieszenie świadczenia usług telefonicznych, czy edukacja z Internetem TP – wdzwoń szkołę.

Przedstawienie przez Prezesa UKE jedynie najbardziej ogólnych informacji dotyczących przedkładanych przez TP S.A. cenników nie może w jakikolwiek sposób stanowić podstawy twierdzeń TP S.A. o nieuprawnionym upublicznieniu szczegółów konsultacji - gdyż taki fakt po prostu nie ma miejsca.

Prezes UKE jednocześnie oświadcza, iż będzie z całą stanowczością realizował konsekwentnie w ramach przyznanych mu kompetencji ustawowy cel w postaci zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Anna Streżyńska
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Opinie:

Opinie archiwalne (23):

Komentuj

Komentarze / 23

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Nick pisze: 2007-02-08 17:38
  UKE będzie ujawniał o konkurentom oferty TP, bo to element realizacji "celów ustawowych" Normalnie ręce opadają. Kobiecie już odjebało na maxa.
  0
 • Users Avatars Mini
  sebekr-1 pisze: 2007-02-08 18:16
  Pozostawie bez komentarza. Po takim postępowaniu UKE, nie liczcie na jakieś nowe promocje. Co tp wymyśli, to uke opisze i konkurencja wymyśli riposte. PO prostu to cała PoPISowość zaczyna być denerwująca
  0
 • Users Avatars Mini
  dragonite pisze: 2007-02-08 18:16
  Sfiksowała bo dawno chłopa nie miała. Chłopa jej trzeba ....... ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  sebekr-1 pisze: 2007-02-08 18:21
  Pozostawie bez komentarza. Po takim postępowaniu UKE, nie liczcie na jakieś nowe promocje. Co tp wymyśli, to uke opisze i konkurencja wymyśli riposte. PO prostu to cała PoPISowość zaczyna być denerwująca
  0
 • Users Avatars Mini
  sebekr-1 pisze: 2007-02-08 18:21
  Pozostawie bez komentarza. Po takim postępowaniu UKE, nie liczcie na jakieś nowe promocje. Co tp wymyśli, to uke opisze i konkurencja wymyśli riposte. PO prostu to cała PoPISowość zaczyna być denerwująca
  0
 • Users Avatars Mini
  sebekr-1 pisze: 2007-02-08 18:21
  Pozostawie bez komentarza. Po takim postępowaniu UKE, nie liczcie na jakieś nowe promocje. Co tp wymyśli, to uke opisze i konkurencja wymyśli riposte. PO prostu to cała PoPISowość zaczyna być denerwująca
  0
 • Users Avatars Mini
  Sopell pisze: 2007-02-08 18:22
  Stwierdzenie UKE: "Zgodnie z stanowiskiem doktryny chodzi tu jednak o wartość gospodarczą w ujęciu obiektywnym, a nie w odniesieniu do subiektywnego postrzegania problemu przez przedsiębiorcę" Pozwaka domniemywać, ze tylko UKE jest obiektywne, a to pachnie komuną... A może by zadziałał zdrowy rozsądek? Czemu UKE nie ingeruje w ten sposób w telefonie komórkowe i już miesiąc wcześniej nie infomuje nas o promocjach u tychże. Drugi raz stanąłem w obronie TP - chyba czas do lekarza ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Sopell pisze: 2007-02-08 18:24
  Stwierdzenie UKE: "Zgodnie z stanowiskiem doktryny chodzi tu jednak o wartość gospodarczą w ujęciu obiektywnym, a nie w odniesieniu do subiektywnego postrzegania problemu przez przedsiębiorcę" Pozwaka domniemywać, ze tylko UKE jest obiektywne, a to pachnie komuną... A może by zadziałał zdrowy rozsądek? Czemu UKE nie ingeruje w ten sposób w telefonie komórkowe i już miesiąc wcześniej nie infomuje nas o promocjach u tychże. Drugi raz stanąłem w obronie TP - chyba czas do lekarza ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Technic pisze: 2007-02-08 18:34
  Nie broniąc TPSA ... ale to UKE to już przegina, a zwłaszcza pani wielka prezes. Nie dziwne że Komisja Europejska się już pczyczepiła. Ale co tam, nawet Unii się nie boją. Paranoja, to faktycznie "ochrona konkurencji".
  0
 • Users Avatars Mini
  sebekr-1 pisze: 2007-02-08 18:34
  Cos sie dzieje, dodaje raz komentarz, pokazuje siie kilka razy
  0
 • Users Avatars Mini
  sebekr-1 pisze: 2007-02-08 18:42
  Cos sie dzieje, dodaje raz komentarz, pokazuje siie kilka razy
  0
 • Users Avatars Mini
  expost pisze: 2007-02-08 19:22
  ;-)))))) pracowałem kiedyś w UKE;-))))) ale się zawinąłem;-)))))) Powiem jedno efektem działań regulatora jest paradoksalniespadek wartości polskiego sektora telco, każdy miesiąc przynosi spadek inwestycji, rzynajmniej po stronie dużych, reszta i tak nic nie budowała;-) Z tego co wiem to następne tygodnie i miesące będa jeszcze lepsze;-))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  expost pisze: 2007-02-08 19:22
  ;-)))))) pracowałem kiedyś w UKE;-))))) ale się zawinąłem;-)))))) Powiem jedno efektem działań regulatora jest paradoksalniespadek wartości polskiego sektora telco, każdy miesiąc przynosi spadek inwestycji, rzynajmniej po stronie dużych, reszta i tak nic nie budowała;-) Z tego co wiem to następne tygodnie i miesące będa jeszcze lepsze;-))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  expost pisze: 2007-02-08 19:22
  ;-)))))) pracowałem kiedyś w UKE;-))))) ale się zawinąłem;-)))))) Powiem jedno efektem działań regulatora jest paradoksalniespadek wartości polskiego sektora telco, każdy miesiąc przynosi spadek inwestycji, rzynajmniej po stronie dużych, reszta i tak nic nie budowała;-) Z tego co wiem to następne tygodnie i miesące będa jeszcze lepsze;-))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  expost pisze: 2007-02-08 19:22
  ;-)))))) pracowałem kiedyś w UKE;-))))) ale się zawinąłem;-)))))) Powiem jedno efektem działań regulatora jest paradoksalniespadek wartości polskiego sektora telco, każdy miesiąc przynosi spadek inwestycji, rzynajmniej po stronie dużych, reszta i tak nic nie budowała;-) Z tego co wiem to następne tygodnie i miesące będa jeszcze lepsze;-))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2007-02-08 20:27
  'Ni za tym, ni po tym' ale cosik jest chyba nie tak ?!
  0
 • Users Avatars Mini
  valhallen pisze: 2007-02-09 11:32
  UKE: "Jedynie projekt cennika Karty telefoniczne tp z impulsami gratis był oznaczony jako tajemnica TP" ... No cóż przecież ujawniliśmy tylko JEDNĄ tajemnicę przedsiębiorstwa !? O co tyle hałasu !? Mogła przecież wysyłać do nas dane opancerzonym konwojem - wtedy wiedzielibyśmy że to ważne dla firmy informacje :) No co za obłuda !
  0
 • Users Avatars Mini
  MC pisze: 2007-02-09 15:21
  „Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informacje stanowiącą tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawiania wolności do lat 3.” Tele2 powinno podłączyć pani Ani w celi telefon i internet z wdzieczności:))
  0
 • Users Avatars Mini
  Darkman pisze: 2007-02-09 16:37
  @expost skoro dzieje sie tak jak mowisz to pieknie. Pozniej bedzie demisja pani prezes... i tak standardowo w Polsce
  0
 • Users Avatars Mini
  ddd pisze: 2007-02-09 17:22
  Niech ktoś z was powie mi co Pani Anna ma wspólnego z PiS? To urzędnik, który był w urzędach zaczynając od AWS przez SLD po PIS. Nie jest w żadnej partii. Ciemnota ludzka nie zna granic ... Jak się w czymś wypowiadacie, to pasuje poznać temat. Tepsa znalazła sposób na zdyskredytowanie UKE w opinii publicznej. Skoro to złamanie prawa to nich idą do sądu a nie robią konferencje prasowe.
  0
 • Users Avatars Mini
  maras pisze: 2007-02-09 21:14
  ddd - a AWS to niby co marsjanie przecież to był m.in PIS. zapominasz ze AWS prywatyzował TPSA a za AWS pani Anna była doradcą ministra łaczności a nawet trzech kolejnych w AWS. cos kiepsko doradzała skoro tak podzielono wtedy rynek a teraz jej to nie pasuje. miała cheć na posade w zarządzie TP, ale niestety brak kwalifikacji a kobiety są pamietliwe. wszystkie naprawdę ważne posady urzędowe pełniła za rządów PISu. czyli w latach 97-2001 i teraz od 11.2005 po wygranych wyborach pis.
  0
 • Users Avatars Mini
  maras pisze: 2007-02-09 21:18
  jak AWSu/PIsu nie było przy korycie to nadawała sie co najwyżej do wydawania gazetki i wymyślania różnych komitetów typu "centrum studiów" które sobie założyła i sama sobie była szefem. PIS czyli AWS w nowej formie jest u władzy od pazdziernika 2005 i każdy widzi jakich fachowców powołują na różne stanowiska a pani Anna jest jesdny z wielu przykładów.
  0
 • Users Avatars Mini
  ddd pisze: 2007-02-10 03:08
  W AWSie był PIS i liberalne PO i to nie było tak jak piszesz, nawet nie chce mi się tego tłumaczyć bo to i tak nie dotrze do Ciebie. Sam nie lubie PISu i jestem liberałem, ale się nie zgadzam z tym co piszesz... Dalej szukajcie wszędzie pacek polityków, to popadniecie w chorobę Kaczyńskich, gdzie wszędzie widzą spisek.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: