UKE: jest najnowszy raport o stanie polskiego rynku telekomunikacyjnego

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
UKE: jest najnowszy raport o stanie polskiego rynku telekomunikacyjnego

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2023 r. został przygotowany na podstawie danych uzyskanych przez UKE od operatorów telekomunikacyjnych.

Wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła w 2023 r. 43,1 mld zł i wzrosła o 6% w stosunku do 2022 r. Na inwestycje telekomunikacyjne wydano 11,1 mld zł, z czego 9,8 mld zł (88,1%) stanowiły wydatki na infrastruk- turę. Wartość infrastruktury telekomunikacyjnej wyniosła 53,5 mld zł.

W 2023 r. usługę stacjonarnego dostępu do internetu świadczyło 2 225 PT. Penetracja usługami internetu stacjonarnego wyniosła 65,5% w przeliczeniu na gospodarstwa domowe. Usługi dostar- czane były dla 9,5 mln klientów. Przychody wyniosły 5,9 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 8,4%.

Na rynku dostępu mobilnego do internetu usługę świadczyło 102 przedsiębiorców. Nasycenie usługą dostarczaną za pomocą kart SIM w dedykowanych urządzeniach typu modemy, karty, klucze wyniosło 23,6%, co oznaczało wzrost o 0,4 pp. i przełożyło się na przychody 2,2 mld zł. Liczba klientów wzrosła o 1,6% i wyniosła 8,9 mln. W 2023 r. za pomocą wszystkich dostępów mobilnych przesłano i odebrano 8,8 mln TB danych, o 22,1% więcej niż w roku poprzednim.

W 2023 r. usługi telefonii stacjonarnej świadczone były przez 189 PT. Penetracja usługami była niższa niż w poprzednim roku o 0,1 pp. i wyniosła 6,7%. Przychody z rynku telefonii stacjonarnej w Polsce wyniosły 0,9 mld zł, o 13,7% mniej w porównaniu do poprzedniego roku. Usługi świadczone były dla 2,1 mln użytkowników, o 13,1% mniej niż w roku poprzednim. Całkowity czas trwania połączeń wychodzących w 2023 r. wyniósł 2,4 mld minut.

Na rynku usług telefonii VoIP w 2023 r. usługi świadczyło 690 przedsiębiorców. Wartość rynku wyniosła 295 mln zł i spadła o 6,6% wobec poprzedniego roku. Z usług korzystało 2,8 mln użytkowników. Czas trwania połączeń VoIP wyniósł 2 mld minut i spadł wobec poprzedniego roku o 7,8%.

W 2023 r. usługi telefonii ruchomej w Polsce świadczyło 143 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Penetracja usługami telefonii ruchomej w Polsce spadła w stosunku do 2022 r. o 0,6 pp. i wyniosła około 138,7%11. Operatorzy uzyskali przychody w wysokości 15,3 mld zł i były one wyższe o 6,3% niż rok wcześniej. Łączna liczba kart SIM wyniosła 52,4 mln, o 0,4% mniej w porównaniu do 2022 r. Liczba kart M2M 12 wyniosła 7,7 mln. Użytkownicy telefonii ruchomej wykonali w 2023 r. połączenia o łącznym czasie trwania 111,3 mld minut. W 2023 r. użytkownicy wykonali w roamingu aktywnym połączenia o łącznym czasie trwania 3,7 mld minut, o 3,5% mniej niż w roku poprzednim.

Płatne usługi telewizyjne były dostarczane przez 937 PT. Korzystało z nich 75% gospodarstw domowych. Przychody z rynku usług telewizyjnych wyniosły 6,8 mld zł, co stanowiło wzrost o 0,5% w stosunku do 2022 r. Liczba użytkowników ustabilizowała się na poziomie 10,9 mln. Telewizja satelitarna posiadała największy procentowy udział (44,9%) w liczbie użytkowników płatnych usług telewizyjnych.

Usługi wiązane w 2023 r. świadczyło 501 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wartość rynku tych usług wyniosła 12,9 mld zł, o 7,7% więcej niż w roku poprzednim. Z usług wiązanych korzystało 14,2 mln użytkowników, co oznaczało wzrost wobec 2022 r. o 2%. Większość użytkowników usług wiązanych (77,5%) wybierała pakiety double play.

Plik można pobrać tutaj.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: